Przejdź do treści

Edukacja

Warsztaty i oprowadzania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu prowadzi działania edukacyjne poświęcone sztuce i kulturze współczesnej, opierając się zarówno na programie wystawienniczym instytucji, jak i szeroko rozumianych tekstach (i kontekstach) kultury. W naszej stałej ofercie znajdują się propozycje dla grup zorganizowanych — przedszkolnych, szkolnych, studenckich czy seniorskich. Zachęcamy nauczycielki i nauczycieli, wykładowców i wykładowczynie, rodziców oraz animatorów z regionu do skorzystania z naszych propozycji.

  • Na każde spotkanie, warsztaty, oprowadzanie należy umówić się telefonicznie pod numerem: 77 402 12 35 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–15.30).

Przedszkola i szkoły podstawowe (klasy 1–6)


  • Warsztaty dla grup na wystawie Salon wiosenny.

Dzieci i młodzież zapraszamy na warsztaty zainspirowane aktualną wystawą w GSW, czyli Salonem wiosennym — dorocznym przeglądem twórczości opolskiego środowiska artystycznego. W pierwszej części spotkania uczestnicy i uczestniczki w towarzystwie edukatora obejrzą interdyscyplinarną wystawę. W części warsztatowej zrealizują zadanie konstruktorskie — zainspirowane pracami na wystawie przestrzenne makiety futurystycznych form do zamieszkania. Będą to konstrukcje na granicy abstrakcji oraz sztuki użytkowej.

W ramach cyklu Zagadkowy język kolorów, dedykowanego dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1–6), w części warsztatowej zrealizujemy temat zatytułowany Przystań na drzewie. Inspiracją do działań twórczych będzie praca Wojtka Mandeli Układ złożony, którą można oglądać przed wejściem do galerii. 

Zapisy: 77 4021235
Cena: 10 zł - osoba
Czas trwania: ok. 1,5 h

  •  Na tropie

Warsztaty dla grup zorganizowanych prowadzone na aktualnie prezentowanych wystawach. Zajęcia stanowią doskonałą propozycję twórczego spędzenia czasu. Dzieci pod kierunkiem edukatora nawiązują kontakt ze sztuką współczesną, oglądając ekspozycję, zwracając uwagę na podejmowane w niej tematy i poznając podstawowe zagadnienia związane z terminologią sztuki. W części praktycznej dzieci próbują swoich sił jako twórcy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).

  • Galeria nie gryzie!

Podczas spotkań, prowadzonych na aktualnie prezentowanych wystawach, przedstawione zostają sylwetki twórców, warsztat artysty oraz problematyka prac, zachęcamy też uczestniczki i uczestników do twórczej interpretacji prezentowanych dzieł. W drugiej części spotkania odbywają się zajęcia praktyczne: wspólnie odkrywamy problemy, które artyści i artystki podejmują w swoich pracach i próbujemy do nich nawiązać w indywidualnych działaniach twórczych. Zajęcia kształtują wyobraźnię oraz inwencję twórczą ich uczestniczek i uczestników.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).

  • Składak

Warsztaty polegające na konstruowaniu nowatorskich form przestrzennych. Zajęcia inspirujące do kreatywnego myślenia opartego na poszukiwaniu niekonwencjonalnych dróg rozwiązań problemów. Towarzysząca temu doskonała zabawa sprzyja refleksji na temat oryginalnego spojrzenia na „zwyczajne" przedmioty jako materiał twórczy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).

  •  Zagadkowy język kolorów

Warsztaty, podczas których będziemy poznawać ukryte znaczenie kolorów. Okiem dociekliwego badacza, przyjrzymy się pracom malarskim ze zbiorów Galerii Sztuki Współczesnej. Od stuleci kolor jest jednym z najbardziej fascynujących, a jednocześnie złożonych zjawisk o niejednorodnej definicji. Wchodzi w zakres zainteresowań wielu dziedzin nauki, a każda z nich inaczej go postrzega. W malarstwie zawsze był elementem, który niesie określone znaczenie, pobudza wzrok oraz emocje. Podczas spotkania będziemy eksperymentować z kolorami, poznamy ich zakres, sposoby mieszania oraz właściwości . Na bazie zdobytej wiedzy, każdy uczestnik warsztatów wykona prace w technice malarskiej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).

  • Re-konstrukcja. W stronę abstrakcji

Czy obraz lub rzeźba zawsze musi „coś” przedstawiać? Niekoniecznie! W ramach spotkania poznamy tajniki sztuki abstrakcyjnej. Poznamy rożne formy nieprzedstawiających prac oraz drogi artystów tworzących w tym nurcie. Termin abstrakcja jest stosowany w odniesieniu do dzieł, które pozornie nie przedstawiają rzeczywistości w takiej formie, w jakiej możemy ją obserwować. Abstrakcja wyzwala artystę z ograniczeń narzuconych przez reprezentację, w odróżnieniu od sztuki przedstawiającej, która ogranicza się do naśladowania tego, co widoczne dla oka. To wspaniała przygoda dla naszej wyobraźni. W trakcie części warsztatowej stworzymy kolekcję abstrakcyjnych rzeźb.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).


Grupy ze specjalnymi potrzebami

  • Warsztaty PUF-BUF

Cykliczne zajęcia teoretyczno-praktyczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami. Uczestniczki i uczestnicy zapoznają się z aktualną wystawą w galerii oraz stworzą prace plastyczne. Bezpośredni kontakt ze sztuką stanowi dla naszych gości niezapomnianą przygodę, stymulując do poszukiwania autorskich rozwiązań plastycznych. Warsztaty nastawione są na radość twórczą, warto też podkreślić ich funkcję terapeutyczną i samopoznawczą.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–14.00.
koszt: 10 zł/osoba
czas trwania: ok. 90 min
prowadzenie: Józef Chyży
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).


Szkoły podstawowe (klasy 7- 8), średnie i wyższe / zorganizowane grupy dorosłych

  • Oprowadzania po aktualnych wystawach

Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00–16.00.

koszt: w cenie biletu wstępu
czas trwania: do 60 min
prowadzenie: Józef Chyży, Marta Miś
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).

  •  Wykład Janina Kłopocka— autorka znaku rodła

W 2022 roku obchodzona była setna rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech. Rozpoznawalnym znakiem tej organizacji było rodło, którego nazwę — neologizm utworzony od słów „rodnica” i „godło” — stworzył Jan Edmund Osmańczyk, a formę plastyczną nadała młoda artystka Janina Kłopocka (1904–1982). Do historii Kłopocka przeszła właśnie jako autorka tego znaku, w graficzny sposób przetwarzającego linię Wisły z zaznaczonym miejscem historycznej stolicy Polski — Krakowa. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyne dzieło tej artystki, a ona sama jest przykładem kobiety, która w XX wieku podjęła trud realizacji swoich artystycznych ambicji.

Wykład może odbyć się w siedzibie galerii lub poza nią w ustalonym wcześniej terminie.
koszt: bezpłatny
czas trwania: do 60 min
prowadzenie: dr Joanna Filipczyk
Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu, tel. 77 402 51 34 (centrala łączy z zespołem edukacji).


Wizyta indywidualna - informacje o godzinach otwarcia i biletach wstępu

Zobacz najbliższe wydarzenia