Przejdź do treści

97

Katalog towarzyszący wystawie “97” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Artyści: Gregor Gonsior, Tomasz Mróz, Zbigniew Natkaniec, Radek Szlaga; kurator: Łukasz Kropiowski

97 to fragment daty z poprzedniego stulecia. Tytuł spoza „teraz” i z miejsca eks-centrycznego – miasta położonego poza centrum, z wszelkimi konsekwencjami społeczno-kulturowymi tego usytuowania. Miasta o realiach artystycznych zdecydowanie „obok” aktualnego obiegu sztuk wizualnych. Opole’97 stojące w rozległej kałuży powodzi tysiąclecia jest nieco nierzeczywiste – niewyraźne, dziurawe i fragmentaryczne. Przefiltrowane przez specyficzne zdolności rejestracyjne pamięci i ograniczony sygnał koloru kaset VHS.

Wspólna prezentacja Zbigniewa Natkańca i jego byłych uczniów z opolskiego „plastyczniaka” – Gregora Gonsiora, Tomasza Mroza i Radka Szlagi – bierze początek w tej właśnie rzeczywistości. Rzeczywistości oddalonej o dwie dekady, a więc siłą rzeczy już nieaktualnej, a także w pewnej mierze niespójnej – podzielonej na cztery, nie zawsze przystające do siebie, pola pamięci autobiograficznej. Wystawa stanowi swoisty hommage à – hołd dla inspirującego nauczyciela – ale jednocześnie ucieka od tej konwencji, stając się artystyczną konfrontacją. / Łukasz Kropiowski


dane szczegółowe:

wydawnictwo dwujęzyczne: j. polski i j. angielski

teksty: Jakub Bąk, Łukasz Kropiowski

redakcja: Łukasz Kropiowski

adiustacja i korekta wersji polskiej: Grzegorz Staniszewski

tłumaczenia: Jarosław Fejdych

opracowanie graficzne: Patrycja Kucik

zdjęcia: Bartosz Górka, Maciej Węgrzyn

druk: Drukarnia JAKS

nakład: 700 egz.

wymiary: 16,5 x 22 cm

liczba stron: 104


ISBN: 978-83-65732-01-9


Opole 2017


cena: 0 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.