Przejdź do treści

Zgłoszenia na Salon Wiosenny 22

Lokalizacja Poza GSW
Czas 03.12.2021 - 07.02.2022
Weź udział w wydarzeniu dzisiaj!

Jak zgłosić swoją pracę na Salon Wiosenny 2022? 

Prace plastyczne na Salon Wiosenny mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.

  • Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie 2022 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl
  • Wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu (format: JPG, PNG), cyfrowej reprodukcji pracy konkursowej zapisanej w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja musi być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł, format, technika, data powstania.
  • Nowość 2022! Wszystkie nadesłane prace (nie tylko wybrane przez jurorów) opublikujemy na stronie galeriaopole.pl 
  • Kartę zgłoszenia wraz z reprodukcją cyfrową pracy konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 7 lutego 2022.


Wystawa zakwalifikowanych na Salon prac konkursowych odbędzie się w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu oraz w Galerii Pierwsze Piętro ZPAP w Opolu w terminie od 26 marca do 3 maja 2022 r., zaś wernisaż wystawy planuje się na dzień 25 marca 2022 r.


Sponsor wystawyRegulamin oraz karta zgłoszenia

Czas
03.12.2021 - 07.02.2022
Uwaga!

Regulamin poniżej 

Lokalizacja