Przejdź do treści

Zgłoszenia na Salon Wiosenny 2024

Lokalizacja Poza GSW
Czas 23.01.2024 - 19.03.2024
Weź udział w wydarzeniu dzisiaj!

Zapraszamy do zgłaszania prac do Salonu Wiosennego 2024!

Organizatorami Salonu Wiosennego 2024 są: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski oraz Galeria Sztuki Współczesnej.

Salon ma charakter konkursowy i jest skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola oraz osób związanych z regionem. Ma na celu popularyzację sztuk wizualnych i propagowanie mecenatu artystycznego. Zachęca artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu oraz integruje środowisko plastyków Śląska Opolskiego.

Salon składa się z następujących etapów:

Zgłoszenie prac plastycznych przez uczestników do 19.03.2024 r.

– Zakwalifikowanie ich do wystawy przez Jury powołane przez Organizatorów,

– Dostarczenie przez Uczestników na ekspozycję prac zakwalifikowanych na Salon,

– Wybór laureatów konkursu przez Jury oraz ogłoszenie werdyktu podczas wernisażu wystawy,

– Wystawa Salon Wiosenny 2024 w terminie od 18 maja do 23 czerwca 2024 r., zaś wernisaż wystawy planuje się na dzień 17 maja 2024 r.

– Wybór laureata Nagrody Publiczności podczas trwania wystawy Salon Wiosenny 2024,

– Odbiór przez Uczestników prac plastycznych z ekspozycji.

Jury Salonu przyzna następujące nagrody:

– Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego

– Nagrodę Prezydenta Miasta Opola

– Nagrodę ZPAP Okręgu Opolskiego (przyznawaną wyłącznie członkom ZPAP O/O)

Istnieje możliwość fundowania nagród pozaregulaminowych.

Ponadto na Salonie przewidziane są: Nagroda/Wyróżnienie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu przyznawana przez zespół kuratorski GSW oraz Nagroda Publiczności przyznawana drogą głosowania przez odwiedzających wystawę i wręczana na zakończenie Salonu.


Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl
a) wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do Regulaminu i składającej się z dwóch oddzielnych części – każda z części powinna zostać zapisana jako oddzielny plik (format: JPG, PNG),

b) cyfrowych reprodukcji wszystkich zgłoszonych prac konkursowych zapisanych w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja powinna być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł.

c) prace video i instalacje prosimy wysyłać wraz z opisem, materiały video za pomocą platform zewnętrznych (np. WeTransfer)

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 19 marca 2024 r.

Zapoznaj się z pełną treścią regulaminu i załącznikami poniżej!