Przejdź do treści

WYSTAWA JAROSŁAWA JANASA

Lokalizacja Galeria Aneks
Czas 22.06.2020 - 28.06.2020
Udostępniamy nową wystawę!


3h 36’

Wystawa w Galerii Aneks, GSW Opole


Realizacje Jarosława Janasa wykraczają poza różne konwencje obrazowania graficznego. I to zarówno w warstwie warsztatowej jak i w sensie ogólnym. Obserwując świat autor wskazuje na takie jego własności jak światło, czas, przestrzeń - nie tyle je wyodrębniając, co budując na nich swoje wypowiedzi. Nie gubi przy tym c z ł o w i e k a, przeciwnie to o nim właśnie chce opowiedzieć. To jego doznawanie świata, "przeżyciowość" i bytowanie decydują o tym, że swoiste zapisy morfologii czasu nie mają postaci wykresów, a sam czas nie stanowi dla autora wyabstrahowanej wartości czy po prostu własności fizycznej. 

Narracja Jarosława Janasa to suma tego, co widoczne, zewnętrzne i tego, co istotowe, wewnętrzne, przeżywane. A ogląd „poszczególnego bytu” jest dla niego jedynie inspiracją, przyczynkiem do obrazowania złożonych  r e l a c j i  elementów świata  dostrzegalnego i osadzania ich w zarysowanych tematycznie kontekstach. Sam mówi o swojej twórczości:

"Poznawanie i rozumienie świata, dla których kluczowym jest ogląd rzeczywistości skupiają moją uwagę na dynamice nieustającej zmienności. Ta modalność wielu zjawisk niekiedy zdaje się uniemożliwiać pełne uchwycenie ich istoty (wyłączając te, których samo istnienie zasadza się na zmienności). Możliwością ku temu jest niejako pochwycenie jej samej -  z m i e n n o ś c i.  Tak, byśmy choć na chwilę mogli doświadczyć  t r w a n i a".

Na to szczególne przypatrywanie się człowiekowi w świecie i podpatrywanie różnych cech  i momentów jego egzystowania pozwala Janasowi jego autorska metoda skanowania przestrzeni - z całą jej zawartością. Cyfrowy instrument, jakim jest skaner posłużył mu do przeprowadzenia obrazowych eksperymentów. Odpowiednio modyfikując urządzenie i przekierowując jego funkcje w inne środowisko pozyskuje zapis techniczny będący dla niego istotnym tworzywem obrazotwórczym. W kolejnych etapach procesu wyłaniania obrazu, m.in. poprzez operowanie długością zapisu i jego rozdzielczością rozstrzyga autorsko o ostatecznej formie eksponowanego obrazu graficznego. Nie poprzestaje na tym. Sposób ekspozycji zdaje się być ciągiem dalszym wciąż dziejącego się zdarzenia obrazowego, w którego centrum zgodnie z intencją autora znajduje się odbiorca, widz.  Realizacja "3,36" wydaje się bowiem znacząco korespondować z pracą zatytułowaną "2,54" i prezentowaną w Galerii Rotunda UAP w Poznaniu,  w 2018 roku. Obie realizacje mają podobne założenie ekspozycyjne, przy czym galeria poznańska jest pomieszczeniem kolistym. To spotkanie cech galeryjnej architektury - koła i kwadratu - odsyła nas do tekstualnej figury człowieka witruwiańskiego - jednego z najsłynniejszych rysunków Leonarda da Vinci, przedstawiającego sylwetkę człowieka wpisanego równocześnie w koło i kwadrat. Opozycyjne kategorie, stanowiące o magnetyzmie rysunku, jak: natura - kultura, geometria - organiczność, czy duchowość - fizyczność (symbolizowane właśnie przez koło i kwadrat)  zdają się stanowić też o istocie graficznych rozstrzygnięć Jarosława Janasa. I zawierają podobne napięcie, ulokowane w próbie spotkania tego, co chwilowe z pozaczasowym, naszej poziomej przestrzeni z tym, co wykracza poza wszelką codzienność. Znacząca jest również możliwość dwojakiego oglądu: z zewnątrz, wraz z grafiką naniesioną na szklane drzwi Galerii lub pozostając w centrum ekspozycji. 
Panoramiczne grafiki - pochwycone obrazowo ciągi zdarzeń przywołują też figurę  d r o g i  -  tak zresztą powstawały, jako notacja przebytej drogi. I, niejako już w konsekwencji, odsyłają do horyzontu - ze względu na swoje cechy formalne ale i w rozumieniu tęsknoty, nadziei, spełnienia celu, oczekiwania i/lub podążania… 

  • Kurator dr hab. Paweł Kaszczyński


dr Jarosław Janas

ur. 1981 w Opolu.
Studia Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem na wydziale Grafiki w pracowni serigrafii prof. M. Pawłowskiego 2007 r. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w UAP w Poznaniu.
W latach 2002-2003 studia na wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Opolskiego.1997-2002 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu. Brał udział w ponad 80 wystawach w kraju i zagranicą.

"Moją uwagę zwracają zmiany w obszarze grafiki warsztatowej zachodzące pod wpływem technologii cyfrowej. Szczególny nacisk kładę na zjawisko przenikania się tych obszarów w kontekście nowych sposobów formowania wypowiedzi artystycznej". 

Wystawy:

2003 – „Labirynt", Dom Kultury, Kłodzko
2003 –  “Garaż Sztuki”, Opole 
2003 –  “Cyber Arts/Prix Ars Electronica” , Wiedeń
2004 –  “XI Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 2005”
2006 –  „Sponsoring w kulturze” Susznia, Stary Browar Poznań 
2007 –  „Autoportret”, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 
2007 –  Anomalia, Browar Mieszczański, Wrocław 
2007 –  Wystawa dyplomowa, galeria Inner Space, Poznań 
2007 –  Festiwal Filmów i Sztuki „Imprezie” Słupca  
2007 –  Trans_grafika, SIPA, Hangaram Art Museum, Seul, Korea Płd.International Print,Photo & Edition Works Art Fair,
2007 –  Colour in Graphic Art, Centrum Grafiki, Saloniki Grecja 
2007 –  Festiwal Sztuki Młodych w Szczecinie „Przeciąg”
2008 –  Cyberfoto Regionalny Ośrodek kultury w Częstochowie
2008 –  Triangel Kloster Bentlage Rheine 
2008 –  Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2008
2008 –  Wystawa sito/offset Poznań na ASP Wrocław
2009 – “My Dzisiaj”, Galeria Aula, ASP Poznań
2009 –  MTG - 7 Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice         
2009 –  MTG - "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA", Pałac Sztuk Kraków 
2009 –  MTG - "Energia", Galeria Elektrownia w Czeladzi 
2009 –  GOK Galeria Obok Białowieża Drugie Białowiskie Spotkania Graficzne
2009 –  “Graficzny Białystok” Białostockie Spotkania Graficzne
2010 –  wystawa “SITO ASP POZNAŃ “w Toruniu
2010 –  wystawa “Grafiki Polskiej” w Chinach 
2010 –  Biennale Grafiki Cyfrowej” w Gdyni wystawa pokonkursowa
2012 –  Moon Walk” Galeria Śródka Poznań
2012 –  7 MTG Kolor w Grafice  Galeria Sztuki Wozownia Toruń
2012 –  8 Triennale Grafiki Polskiej BWA Katowice
2012 –  Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni wystawa pokonkursowa
2012 –  MTG Horyzont, Rondo Sztuki Katowice
2012 –  SNAP Międzynarodowa Konferencja Graficzna Muzeum w Bochun, Niemcy
2012 –  MTG - "GRAFIKA POLSKA - SZTUKA I EDUKACJA", Pałac Sztuk Kraków
2012 –  Białostockie Spotkania Graficzne, Muzeum Okręgowe w Białymstoku
2013 – Wspóczesna Grafika Polska. Museu Nacional Soares Dos Reis. Portugal
2013 – Grafika w Kręgach Sztuki. Czeski Cieszyn
2013 – Doktorat, Galeria Aula piętro. Poznań
2013 – Aukcja charytatywna „ Plastycy Muzykom” Fundacja Maestro Warszawa
2013 –  Janas – Balcerowiak Galeria “Korytarz Grafiki” Katowice
2013 – Miesiąc Grafiki Poznańskiej. Galeria Zajezdnia, Lublin
2014 – IV Miedzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej,  Gdynia
2015 – Wystawa grafiki Katedry Grafiki UAP „Uczeń + Nauczyciel”, UAM Morasko, Poznań , (Prace z cyklu skany przestrzeni)
2015 – „Płaskie" przestrzenie druku, Wydział Sztuki – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
2015 – Sito UAP, Poznań – Fakulta umění, Ostravská Univerzita v Ostravě, Czechy 

2015 – Kolumnada, Politechnika Poznańska, Poznań ( św  Marcin – kolumnada) 100x 70 serigrafia

2015 – Ulotka, Muzeum Okręgowe, Bydgoszcz
2015 – Grafika polska, Konsulat Generalny RP w Łucku, Ukraina
2015 – Ulotka, Kraszewski-Museum, Drezno, Niemcy
2015 – 8 Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – Duety, Galeria Sztuki Wozownia,         Toruń


Wystawy indywidualne

2010 – wystawa indywidualna w ramach cyklu” AK – 30” / Winogrady 126
2010 – wystawa indywidualna galeria Rotunda ”Pracownia Przeniesienie 1”
2010 – wystawa indywidualna ” Rondo Sztuki Katowice”
2011 – wystawa indywidualna w ramach cyklu” AK – 30”/ UAP pracownia 312
2014 – wystawa indywidualna Twórczy Ogień 1.  galeria prywatna Poznań
2015 – wystawa indywidualna Centrum Biologii Medycznej Poznań

Nagrody: 
2009 nagroda fundowana za najlepszy debiut TGP w Katowicach
2012 nagroda fundowana prezydenta Miasta Sosnowca
2015 III nagroda regulaminowa TGP w Katowicach