Przejdź do treści

Wyniki konkursu "Moje zdjęcie roku"

Lokalizacja Poza GSW
Czas 29.03.2021 - 30.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu „Moje Zdjęcie Roku na wystawie World Press Photo 2020”

23 marca 2021 roku odbyły się obrady Jury Konkursu „Moje Zdjęcie Roku na wystawie World Press Photo 2020”, ogłoszonego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu i związanego z wystawą World Press Photo 2020, która odbyła się w dniach 20.02.-21.03.2021r.

Zadaniem uczestników konkursu było wybranie na wystawie WPPH 2020 najlepszego zdaniem uczestnika zdjęcia, a następnie opisanie go wraz z uzasadnieniem swojego wyboru. Konkurs skierowany był do uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o fotografii, propagowanie czynnego zwiedzania wystaw. Pobudzenie aktywności poznawczej i twórczej młodzieży. Kształtowanie umiejętności precyzyjnej wypowiedzi pisemnej na temat sztuki/fotografii.

Zgłoszonych zostało 26 prac, które oceniła Komisja Konkursowa w składzie:

przewodniczący – Joanna Filipczyk dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej,

członkowie komisji – Anna Cieśla, Anna Łęgowik, Józef Chyży, pracownicy GSW.

Jurorzy przy ocenie nadesłanych prac kierowali się następującymi kryteriami: spełnieniem wymogów określonych Regulaminem, odniesieniem do wystawy, oryginalnością wypowiedzi, walorami publicystycznymi tekstu.

Po zapoznaniu się z pracami Jury postanowiło przyznawać pierwszą nagrodę dla

Amelii Oleszko ZSB Opole kl 2 TAp.

Laureatka otrzymuje katalog World Press Photo 2020 oraz jej praca zostanie opublikowana w miejskim miesięczniku „Opole i Kropka” w numerze kwietniowym.

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia dla:

a. Alicja Ścigocka ZSE

b. Wiktoria Smandzich ZSE

c. Natalia Okos ZSM

d. Mateusz Janik ZSE

Osoby wyróżnione otrzymują katalogi z poprzednich edycji WPPH 2014.

Czas
29.03.2021 - 30.03.2021
Uwaga!


Lokalizacja