Przejdź do treści

Wykład. Artystyczne diagnozy współczesności

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 26.06.2022

Artystyczne diagnozy współczesności

Wykład Marka Śniecińskiego 

Wykład dotyczyć będzie dzieł autorstwa artystek i artystów, którzy analizują opresyjny charakter kultury, zajmują się problemami ciała i tożsamości.


Dr Marek Śnieciński

– poeta, eseista, tłumacz, historyk sztuki. Autor wielu tekstów poświęconych współczesnej sztuce i kulturze, publikowanych w takich pismach jak „DYSKURS”, „Kultura współczesna”, „Quart” czy „FORMAT” oraz w katalogach wystaw i monografiach naukowych. Wydał sześć książek poetyckich, ostatnio opublikował tomik „Podróż do- słowna” (Poznań 2014) oraz był współredaktorem (z K. Śliwką) dwóch tomów antologii literackiej „Przewodnik po zaminowanym terenie” (Wrocław 2016) i „Przewodnik po zaminowanym terenie 2” (Wrocław 2021) . Przekłada współczesną poezję i prozę niemiecką. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw w Polsce i zagranicą.

Pracuje w Katedrze Historii Sztuki i Filozofii w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się badaniami współczesnej sztuki i kultury.
Opublikował ostatnio m.in.: Alojzy Gryt. Wrocławskie Środowisko Artystyczne / Artistic Millieu of Wrocław, t. 14, Wrocław 2017; Sztuka jako dialog / Art as dialogue, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław 2019; Mity o źródłach kreacji – pytania o płeć sztuki i twórczości (w:) DYSKURS. Pismo Naukowo – Artystyczne Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Nr 28/2019; Energetyczna czasoprzestrzeń malarstwa – uwagi o twórczości Lecha Twardowskiego (w:) Lech Twardowski, Generator, red. Anna Markowska, Lech Twardowski, Wrocław 2019; Blumetrie – nowe prace Urszuli Wilk (w:) Quart Nr 4(62)/2021; Przestrzeń, czas i pamięć – malarskie, rysunkowe igraficzne pytania Eugeniusza Minciela (w:) Eugeniusz Minciel, W spirali otchłani krążą. Galeria

Miejska we Wrocławiu, Wrocław 2022.