Przejdź do treści

WALL SIGNS

Katalog towarzyszący wystawie “Wall Signs” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Artyści: Jan Barcz, Krzysztof M. Bednarski, Jan Domicz, Adam Niklewicz, Remigiusz Suda, Maciej Toporowicz; kurator: Łukasz Kropiowski


Wystawa Wall Signs stanowi próbę odmiennego podejścia do fenomenu śmierci – punktu łączącego zjawisko naturalne (zwyczajne) i metaempiryczną tajemnicę (coś „nie do pomyślenia”). Rozważa możliwość podjęcia tego tematu poza (czy może raczej pomiędzy) ujęciami z dziedziny biochemii, medycyny, psychologii, demografii, ekonomii, prawa z jednej strony, a metafizycznej medytacji i teologii z drugiej. Ambicją wystawy jest poszukiwanie odejścia od oczywistości kostnicy, estetyki cmentarza, retoryki poradnika czy określonej eschatologii. Na wystawie obydwa „bieguny” optyki śmierci są nieuchronnie obecne, granica nie przebiega jednak pomiędzy poszczególnymi pracami czy salami galerii, ale wewnątrz samych prac – jest niejasna, niwelowana i niejednoznaczna. Każda z prezentacji w jakiś sposób wykracza poza określone odniesienia, ustala spotkanie z fenomenem śmierci na własnych warunkach (absurdu, prozaicznej prostoty, karkołomnej wizyjności, dokumentalności, parergicznej eschatologii, tragikomedii czy też odniesień kulturowych i popkulturowych), nie lokując się ostatecznie po żadnej ze stron. Wystawa oscyluje między nadmiarem a deficytem znaczenia, sensem a nonsensem. / Łukasz Kropiowski


dane szczegółowe:

redakcja: Łukasz Kropiowski

teksty: Krzysztof M. Bednarski, Jan Domicz, Łukasz Kropiowski, Maciej Toporowicz

adiustacja i korekta wersji polskiej: Grzegorz Staniszewski

tłumaczenia: Jarosław Fejdych

opracowanie graficzne: Patrycja Kucik

zdjęcia: Jan Domicz, Patrycja Kucik, Adam Niklewicz, Maciej Toporowicz, Maciej Węgrzyn

druk: Zakład Poligraficzny SINDRUK

nakład: 500 egz.

wymiary: 16,5 x 22 cm

liczba stron: 140


ISBN: 978-83-89491-98-5


Opole 2016


cena: 0 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.