Przejdź do treści

W POSZUKIWANIU AGATY

Lokalizacja Poza GSW
Czas 15.05.2020 - 26.06.2020

Wiktoria Myroniuk

W POSZUKIWANIU AGATY
 

  • Projekt realizowany w ramach Programu Stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia

Artystka realizuje projekt oparty na historii rodzinnej swojej prababci Agaty. Wcielając się w rolę detektywki, Wiktoria Myroniuk zbiera wszelkie informacje na temat swojej przodkini i jej bliskich. Odtwarzając życiorys tytułowej bohaterki, artystka umiejętnie miesza prywatne wspomnienia świadków z legendami i faktami. Rozmawiając z osobami, które znały Agatę, oraz zbierając informacje ze źródeł otwartych, Wiktoria stara się odtworzyć codzienność osoby żyjącej ponad wiek temu i na jej przykładzie zbadać mikrohistorie różnych państw.

Życiorys tytułowej bohaterki został ukształtowany przez najważniejsze wydarzenia XX wieku. Niemniej jednak artystka pragnie spojrzeć na biografię swojej krewnej przez pryzmat mikronarracji i indywidualnych doświadczeń. Być może dzięki tej zmianie perspektywy możliwe będzie wytworzenie alternatywnej, bardziej intymnej i bezpośredniej metody kreowania historii. Życiorys prababci artystki był bardzo burzliwy, gdyż za sprawą różnych wydarzeń historycznych wielokrotnie zmieniała ona miejsce zamieszkania – przebywała w Niemczech, Rosji, Polsce, Ukrainie*.

Relacje z tego śledztwa artystka układa w krótkie opowiadania opatrzone materiałem ilustracyjnym złożonym ze zdjęć, rysunków, map i innych artefaktów kultury wizualnej, pozostających w rodzinnych zbiorach lub odnalezionych w archiwach online.

* Tytułowa bohaterka Agata była córką Ukrainki i Polaka. Urodziła się w Niemczech, gdzie jej rodzice dziwnym trafem znaleźli się w 1917 roku. Stamtąd przenieśli się do Horodenki (obecnie obwód iwano-frankowski), skąd nazistowska armia zabrała Agatę do niewielkiej pruskiej wioski (prawdopodobnie na terytorium teraźniejszego Dolnego Śląska). Po zakończeniu wojny udało jej się wrócić do domu. Jednak po kilku latach została wysłana na Syberię, gdzie spędziła prawie trzy lata w więzieniu, a następnie pracowała tam przy budowie drewnianych (fińskich) domów. Po kilku latach udało jej się wrócić do rodzinnej miejscowości, ale nie zagrzała tam miejsca na długo, gdyż z powodu różnych zdarzeń zdecydowała się ruszyć w dalszą drogę. Tym razem wyjechała do Polski, gdzie osiedliła się we wsi Wińsko na Dolnym Śląsku. Miejsce to stało się jej przystanią do końca życia. Najwidoczniej nasza bohaterka zaaklimatyzowała się w tym miejscu, gdyż wiadomo, że założyła tam Koło Gospodyń Wiejskich, stając się ważną postacią dla lokalnego życia kulturalnego.

Opieka kuratorska: Natalia Krawczyk 

 

Wiktoria Myroniuk

Artystka-badaczka, posługująca się najczęściej praktykami performatywnymi. W swoich działaniach bierze na warsztat rytuały, które z jednej strony rozpowszechniają przesądy, a z drugiej stanowią potrzebną alternatywę w racjonalistycznej rzeczywistości.

Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Narodowym „Kijowsko-Mohylańskiej Akademii” w Kijowie w 2010 roku. Następnie studiowała praktyki sceniczne w Universidad de Alcalá de Henares w Madrycie. W 2014 roku ukończyła Advanced Performance and Scenography Studies (АPASS) w Brukseli.

Brała udział w licznych projektach, warsztatach, rezydencjach indywidualnych i grupowych:

2019 – rezydencja artystyczna RARO, Madryt, Hiszpania

2019 – wystawa „Stan wrażliwości”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Odessa, Ukraina

2019 – performans „Wyimaginowane trasy po Lwowie”, Teatr Łesi Ukrainki, Lwów, Ukraina

2019 – udział w projekcie Fundacji Medialab, Erywań, Armenia

2018 – rezydencja artystyczna British Council Ukraine, Liverpool Biennal, Liverpool, Wielka Brytania

2018 – performans partycypacyjny „Wyimaginowane trasy”, Centrum Sztuki Współczesnej, Kijów, Ukraina

2017 – warsztaty performatywne w ramach festiwalu StartUp Gogolfest, Mariupol, Ukraina

2017 – staż dramaturgiczny w European Theater Convention (ETC), Drezno, Niemcy

2015 – performans „Czary dla obcokrajowca”, Belluard Bollwerk Festiwal, Fryburg, Niemcy

2011– rezydencja ArtsLink, Ohio State University, Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone

 

Вікторія Миронюк

У ПОШУКАХ АҐАТИ
 

  • Проект реалізується в рамках програми стипендій Міністерства культури та національної спадщини Гауде Полонія
     

Мисткиня реалізує проект, що базується на сімейній історії своєї прабабусі Аґати.  Виконуючи роль детективки, Вікторія Миронюк збирає  інформацію про свою предкиню та інших рідних,  змішуючи свої спогади, перекази свідків подій, архівні матеріали та легенди. Проводячи інтерв'ю із особами, які знали Аґату та збираючи інформацію з відкритих джерел, Вікторія намагається відтворити повсякденне життя людини, чиє життя було тісно переплетене із найважливішими подіями XX ст. Таким чином, мисткиня намагається подивитися на біографію своїх родичів крізь призму невеликих оповідань, розкриваючи в них не тільки індивідуальні переживання, але і мікроісторії країн. Можливо, завдяки цій зміні оптики вдасться створити альтернативний, більш інтимний і прямий метод тлумачення історії. 

Біографія прабабусі художниці була дуже бурхливою, адже через різні історичні події вона багато разів змінювала місце проживання: Німеччина, Росія, Польща та Україна.

Аґата,  донька українки та поляка, народилася в Німеччині у 1917 році, де загадковим чином опинилися її батьки. Повернувшись згодом до Городенки, що на Україні (нині Івано-Франківська область), Аґату вивезено нацистами як "східну робітницю" до прусського села (ймовірно,  на території Нижньої Сілезії).  Після війни вона знову повертається додому, однак за кілька років її засуджують та відправляють до Сибіру, ​​де вона провела  3 роки у в'язниці, а пізніше працювала кілька років на будівництві. Коли разом зі своєю дочкою вони повертаються знову до Городенки, то ненадовго там затримуються. Цього разу вони переїжджають до Польщі, де оселяються у селі Віньсько, що на заході Польщі. Це місце стало її притулком до кінця життя.  В ньому вона, окрім всього, стає очільницею популярної організації «Коло сільських домогосподарок», перетворюючись на важливу фігуру для місцевого культурного життя.

 

Вікторія Миронюк

Художниця-дослідниця,  яка найчастіше використовує перформативні практики. У своїй діяльності фокусується на дослідженні ритуалів, які з одного боку поширюють забобони, а з іншого є необхідною альтернативою у раціоналістичній реальності.

   Вікторія закінчила культурологію в Києво-Могилянській академії в Києві у 2010 році. Потім  вивчала сценічну практику в Університеті Алькала де Енарес у Мадриді. У 2014 році закінчила пост-магістерську програму із перформансу та сценографії (A.PASS) у Брюсселі.

   Мисткиня брала участь у численних проектах, семінарах, індивідуальних та групових резиденціях та виставках:

2019 - мистецька резиденція RARO, Мадрид, Іспанія

2019 - виставка «Вразливий стані», Музей сучасного мистецтва, Одеса, Україна

2019 - вистава «Уявні маршрути  Львовом», Театр Лесі Українки, Львів, Україна

2019 - участь у проекті фонду Medialab, Єреван, Вірменія

2018 - мистецька резиденція Британської ради в Україні, Ліверпульське Бієнале, Ліверпуль, Великобританія

2018 - перформанс «Уявні маршрути», Центр сучасного мистецтва, Київ, Україна

2017 - перформативні семінари на фестивалі StartUp Gogolfest, Маріуполь, Україна

2017 - драматургічне стажування на резиденції від Європейської театральної конвенції (ETC), Дрезден, Німеччина

2015 - вистава «Привороти для іноземних наречених», фестиваль Belluard Bollwerk, Фрібур, Німеччина

2011 - резиденція ArtsLink, Державний університет штату Огайо, Колумбус, Огайо, США

 

 

CZYTAJ KOLEJNE ODCINKI OPOWIEŚCI CO DWA TYGODNIE: 

 

ODCINEK PIERWSZY  ISSUU

ODCINEK CZWARTY ISSUU

ODCINEK DRUGI ISSUU

ODCINEK TRZECI ISSU

ODCINEK PIĄTY ISSUU

ODCINEK SZÓSTY ISSUU

 

lub 

Czas
15.05.2020 - 26.06.2020
Lokalizacja