Przejdź do treści

Troistość fotografii. Fotografia w narodowej potrzebie - Jan Bułhak

Wykład Lecha Lechowicza

Fotografia w narodowej potrzebie, czyli o miejscu i funkcji fotografii: w kształtowaniu narodowej tożsamości, w kształtowaniu wiedzy współczesnej i historycznej o świecie najbliższym geograficznie, kulturowo i emocjonalnie, czyli o kraju ojczystym.

Zapraszamy na fragment z wykładu Lecha Lechowicza, historyka fotografii, wykładowcy łódzkiej filmówki, "O troistość fotografii. Fotografia w narodowej potrzebie"

W tym fragmencie Lechowicz opowiada o "fotografii ojczystej" Jana Bułhaka, jego zdjęciach z Wilna z lat 1912-19 i o tym, jak wileńskie albumy zostały wysłane do Ligi Narodów, kiedy po pierwszej wojnie światowej decydowała się przynależność państwowa Wileńszczyzny.

Jak skomentował to sam Bułhak:

"W ten sposób Wilno mówiło do cudzoziemców o swoich walorach polskich i dawało im do ręki dokument, przekonywający lepiej, niż wywody prawnicze"

Jan Bułhak (1876-1950) - wybitna osobowość polskiej fotografii, określany czasem mianem "ojca polskiej fotografii". Twórca pojęcia "fotografika", tworzył w technikach szlachetnych, a "ideału szukał w malarstwie". Był propagatorem koncepcji "fotografii ojczystej", która miała ukazywać piękno rodzinnych stron.


PARTNEREM PROJEKTU JEST FIRMA EXPLOMET