Przejdź do treści

Sztuka i .... Wykłady Natalii Krawczyk

Lokalizacja Poza GSW
Czas 21.12.2023 - 25.01.2024

Od października 2023 roku rozpoczynamy w Galerii Sztuki Współczesnej cykl wykładów
dr Natalii Krawczyk "Sztuka i…". Raz w miesiącu zapraszamy na spotkanie zainspirowane pracą lub pracami prezentowanymi aktualnie w GSW.


  • W grudniu historyczka sztuki podejmie temat rodziny w sztuce.

„Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach" — to ironiczne stwierdzenie wyraża pogląd, że oficjalne sposoby reprezentacji rodziny ukazują świat idyllicznej harmonii. W świecie tym nie ma miejsca na zobrazowanie złożoności i konfliktowej natury relacji rodzinnych, niejednokrotnie opartych na walce o wolność i władzę. Jednak czy na pewno portrety rodzinne są takie słodkie i poprawne? Czy faktycznie ukazują jedynie zbiór osób o podobnych cechach fizycznych i domniemanych więziach emocjonalnych? Czy raczej zbiór osobliwości, z którym musimy żyć, ale w gruncie rzeczy wolelibyśmy trzymać ten fakt w tajemnicy?

Przyjrzyjmy się sztuce portretującej tę podstawową jednostkę społeczną i zastanówmy się, co mówi nam ona o tym, w jakich relacjach funkcjonujemy. Rozważmy, co mówi nam sztuka o naturze relacji rodzinnych — nie tylko w obrębie rodziny, ale również w szerszym kontekście społecznym, narodowym i nawet gatunkowym.

Zapraszam do słuchania, oglądania, rozważania i dyskutowania.

Natalia Krawczyk — artystka, kuratorka, akwatyczna performerka. W 2019 roku obroniła doktorat z historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykłada na Wydziale Sztuki UO oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Ponad 10 lat pracowała jako kuratorka i edukatorka GSW w Opolu, gdzie zrealizowała wiele wystaw, rezydencji artystycznych, warsztatów i wydarzeń kulturalnych. M.in.: wystawę "Klęska urodzaju — początki sztuki ekologicznie zaangażowanej w Polsce"; 5 edycji międzynarodowej rezydencji artystycznej pt. "Logografowie"; warsztaty "Dotknij sztuki" dla osób z dysfunkcją wzroku; "Festiwal placu Teatralnego" — interdyscyplinarne przedsięwzięcie skoncentrowane na historii, mieszkańcach i specyfice centralnej dzielnicy Opola, dofinansowane ze środków NCK.

Przez 6 lat była członkinią rady redakcyjnej czasopisma „artpunkt. opolski kwartał sztuki” dofinansowanego ze środków MKiDN. Prowadziła niezależną przestrzeń dla sztuki pod nazwą Dom Publiczny w Krapkowicach. Współpracowała z wieloma instytucjami kultury w kraju i za granicą. Obecnie należy do grup artystycznych: Saperki oraz Penguins. Sprawuje opiekę kuratorską nad Galerią M w Opolu. Jako artystka rozwija akwatyczną praktykę performatywną opartą na bezpośrednim kontakcie z wodą. Prowadzi również badania dotyczące artystek związanych z powojenną sceną artystyczną w Los Angeles i pracuje nad dokumentem o Susan Kaiser Vogel.