Przejdź do treści

Salon jesienny 2019

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 06.09.2019 - 06.10.2019
Doroczna wystawa opolskiego środowiska ZPAP

SALON JESIENNY

Wystawa jest corocznym, konkursowym przeglądem osiągnięć opolskiego środowiska artystycznego, organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Korzenie tej wyjątkowej wystawy, która od wielu lat ma miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, sięgają przełomu lat 50 i 60. Od tego czasu impreza zdążyła na stałe wpisać się w artystyczny kalendarz Opola. Salon Jesienny ma charakter interdyscyplinarny. W tym roku na wystawie eksponowane będą dzieła, które powstały w ostatnich miesiącach z zakresu malarstwa, grafiki, ceramiki, rzeźby, fotografii, multimediów.

Prace oceniane będą przez niezależną komisję spoza Opola w skład której wchodzić będą profesorowie uczelni artystycznych. Podczas wernisażu zostanie ogłoszony werdykt jury dla najlepszych projektów m.in.: Grand Prix przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego, nagroda Prezydenta Miasta Opola, nagroda ZPAP.

Niezależną nagrodę przyznaje Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

NAGRODZENI 2019 

  • Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego (Grand Prix) otrzymuje Marek Maciąg za pracę z cyklu „W hołdzie Malewiczowi” za czystość formy, spójną kompozycję, silnie zakorzenioną w doświadczeniach awangardy XX wieku.

 

  • Nagrodę Prezydenta Miasta Opola otrzymuje Stanisław Henryk Kowalczyk za pracę „Co po nas” z cyklu „Czyńcie sobie ziemię wybraną” za trafne zestawienie materii tworzących wieloznaczne skojarzenia.

 

  • Nagrodę ZPAP Okręgu Opolskiego otrzymuje Zbigniew Pelon za pracę „7 autoportretów w chmurze” za kolaż filmowy tworzący oniryczny i sugestywny nastrój.

        

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Markowi Maciągowi za dyscyplinę kompozycyjną i klarowność formy zestawu prac „W hołdzie Malewiczowi”.

  • wystawa nieczynna 25 września