Przejdź do treści

Rozmawialiśmy o sztuce

Lokalizacja Poza GSW
Czas 27.11.2020 - 11.12.2020
Przypominamy ważne działania z zakresu historii sztuki najnowszej.

Rozmawialiśmy o sztuce - tematy z kursu historii sztuki w praktyce prowadzonego w GSW 

Zapraszamy na FB @gswopole co dwa tygodnie, w piątek, g.18.00.  

Zachęcamy do poznawania tematów z zakresu historii sztuki XX wieku, wywołanych w czasie kursu online, prowadzonego w GSW przez Natalię Krawczyk - kuratorkę.

Wywołujemy najważniejsze myśli i koncepty artystyczne towarzyszące artystom i artystkom na przestrzeni ostatnich dekad.

Czas
27.11.2020 - 11.12.2020
Uwaga!

FB @gswopole, co drugi piątek, g.18.00 

Lokalizacja