Przejdź do treści

Regulamin newslettera

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w celu korzystania z usługi Newsletter, jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz. 1000) a także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm.). Galeria gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usługi Newslettera. W chwili zakończenia świadczenia usługi Newsletter dane są usuwane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub usunięcia. Administrator nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

Regulamin korzystania z usługi Newsletter Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Regulamin usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania
z usługi Newsletter, świadczonej przez Galerię Sztuki Współczesnej z siedzibą w Opolu, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury Gminy Opole pod numerem 4/2012, zwaną dalej „ Galerią”.

 

W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Galeria wysyła, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, informację
w formie listu elektronicznego (e-mail), zwaną dalej „Newsletterem”.

 

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieokreślony, na podstawie Regulaminu.

 

Newsletter zawiera informacje o nadchodzących wydarzeniach, spotkaniach, wystawach, spektaklach i innych przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych, komunikaty dotyczące zmian w zasadach lub regulaminach korzystania z usług Galerii oraz informacje związane z pozostałą działalnością Galerii. Newsletter może zawierać także linki do innych stron internetowych, powiązanych tematycznie z treścią wiadomości. Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które podlegają ochronie w sposób przewidziany przepisami tej ustawy. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie tych utworów w sposób niezgodny
z przeznaczeniem lub bez zgody Galerii stanowić może naruszenia prawa i podlega odpowiedzialności prawnej.

 

Newsletter wysyłany jest nie częściej niż 5 razy w miesiącu.

 

Warunkiem korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

kliknięcie znajdującego się na stronie internetowej www.galeriaopole.pl odnośnika „Newsletter”,
podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu,
kliknięcie na przycisk „Zapisz się”,
kliknięcie linku „Aktywuj Newsletter” zamieszczonego w przesłanej przez Galerię wiadomości elektronicznej o tytule „ Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu – aktywacja subskrypcji”,
potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku zamieszczonego w przesłanej przez Galerię wiadomości elektronicznej o tytule „Aktywacja subskrypcji Newslettera Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu”.

 

Poprzez potwierdzenie rejestracji Użytkownik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Galerię, w celu świadczenia usługi Newsletter, przyjmując do wiadomości poniższy tekst:

„Potwierdzając rejestrację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail) przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu w celu korzystania z usługi Newsletter. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich poprawiania i przenoszenia lub też ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się
z Małgorzatą Wasilewską : tel. 774021235, e-mail administracja@galeriaopole.pl . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usługi Newsletter”.

 

Potwierdzenie rejestracji spowoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu e-mail do listy mailingowej i wysyłanie przez Galerię na ten adres Newsletterów.

 

Galeria ma prawo usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, poprzez kliknięcie na link „Wypisz się z naszego Newslettera” zawarty w każdym wysyłanym Newsletterze. Usunięcie danych następuje w sposób automatyczny i jest potwierdzane komunikatem. Użytkownik może również wysłać polecenie zmiany lub usunięcia swoich danych na adres: info@galeriaopole.pl Zmiany dokonywane są w możliwie najszybszym czasie.

 

Uwagi związane z działaniem usługi Newsletter można zgłaszać na adres:   info@galeriaopole.pl

 

Galeria zastrzega sobie uprawnienie do zawieszenia lub zakończenia usługi Newsletter, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w celu korzystania
z usługi Newsletter, jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.  2018, poz. 1000) a także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm.). Galeria gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usługi Newslettera. W chwili zakończenia świadczenia usługi Newsletter dane są usuwane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich zmiany lub usunięcia. Administrator nie udostępnia powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.