Przejdź do treści

Pokolenia

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 04.04.2019 - 05.05.2019
Wystawa realizowana z okazji Jubileuszu istnienia Liceum Plastycznego w Opolu.

POKOLENIA

Jubileusz 60-lecia istnienia Liceum Plastycznego to uroczystość ważna nie tylko dla środowiska twórczego wywodzącego się z macierzystej placówki. Dzieje szkoły to istotna część historii miasta Opola, integralnie z nią związana. W 1948 roku Władysław Początek – nestor opolskiego środowiska plastycznego – przy współudziale malarki Katarzyny Mehlowej powołał do życia Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej¹. Kierownikiem placówki został rok później historyk sztuki Jerzy Kozubowski². Realizowany w niej program kształcenia plastycznego i szerzenia kultury plastycznej stał się podstawą do powołania w 1959 roku jedynego na Opolszczyźnie Liceum Plastycznego.

Pierwsi absolwenci, otrzymując tytuł plastyka, ukończyli szkołę w 1964 roku. To ostatni rocznik, który przypada na pokolenie określane mianem Baby Boomers, w skrócie BB. Kolejne roczniki to generacje X, Y, Z, które sklasyfikowane zostały tak ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące w trendach społeczno-kulturowych³. Pozostając w kręgu tej matematycznej dialektyki, należy zwrócić uwagę na fakt, że część społeczeństwa określana tymi matematycznymi symbolami znalazła się we wspólnym zbiorze, jakim stało się opolskie Liceum Plastyczne. Różnice pokoleniowe, o których tak często wspomina się przy nieporozumieniach następujących po sobie kilku generacji, w przypadku absolwentów Liceum Plastycznego nie mają uzasadnienia. Tym, co łączy wszystkich, którzy przez kilka lat mieli styczność z naszą szkołą, jest pielęgnowanie i rozwijanie plastycznych predyspozycji, zainteresowanie szeroko rozumianą twórczością i w następstwie odnajdywanie własnej ścieżki zawodowej w różnorakich dyscyplinach twórczych. Otrzymana edukacja ukierunkowana na sztuki piękne stała się punktem startowym dla absolwentów, pokoleń X, Y, Z, którzy – działając na określonych płaszczyznach – odnaleźli swoje artystyczne spełnienie.

Prezentowana w przestrzeniach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wystawa, zorganizowana z okazji obchodów 60-lecia istnienia Liceum Plastycznego, to konfrontacja kilku pokoleń absolwentów i pedagogów – twórców, których forma wypowiedzi artystycznej i użyte techniki są ciekawe, często odmienne i różnorodne. Szeroki i łatwiejszy dostęp do nowych technologii, który nastąpił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, przyczynił się do poszerzenia wypowiedzi twórczej. Obok dzieł realizowanych w tradycyjnych dziedzinach sztuki, takich jak: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba czy ceramika, pojawiły się realizacje z zakresu multimediów, animacji, instalacji, jak również realizacje projektowe z zakresu zarówno architektury wnętrz, jak i designu. Ta interdyscyplinarna wystawa, łącząca wiele generacji, stała się pewnego rodzaju sentymentalną podróżą w czasie. To rodzaj przeglądania kart międzypokoleniowego, wręcz rodzinnego albumu. Eksponowane dzieła przywołują nazwiska, czasami te, o których już zapomnieliśmy lub których nie ma już wśród nas. To wspomnienie kilku dat, zarys minionych dni i zdarzeń, refleksja nad minionym czasem.

          dr Małgorzata Futkowska 

 

  • Kuratorki: Jolanta Golenia-Mikusz, Małgorzata Futkowska (Liceum plastyczne)
  • Koordynacja ze strony GSW, autorka identyfikacji wizualnej wystawy: Patrycja Kucik

Artyści i artystki biorący udział w wystawie:

Andrzej Basaj

Anna Jańska-Maciuch

Andrzej Czyczyło

Aleksandra Govers-Zielińska

Łucja Piwowar-Bagińska

Andrzej Kałucki

Bożena Uryga-Mączyńska

Waldemar Kremser

Mauga Houba-Hausherr

Zbigniew Pelon

Joanna Przybyła

Romuald Jeziorowski

Halina Fleger

Joanna Lewandowska

Krystian Matysek

Marian  Solisz

Piotr Leśniak

Artur Klose

Mirosław Szewczyk

Maciej Mikulski

Klaudia Polak-Szewczyk 

Damian Pietrek

Wit Pichurski

Justyna Barkowska

Barbara Gębczak 

Magdalena Hlawacz

Bartek Posacki

Dominika Sadowska

Bartłomiej Trzos

Agnieszka Podgórska

Emilia Bogucka

Katarzyna Nosek

Tomasz Pietrek

Jarosław Janas

Józef Chyży

Agnieszka Grodzińska

Konrad Czernik

Anna Gądek

Natalia Krawczyk

Urszula Fecko

Maria Danuta Madera

Paulina Ptaszyńska

Grzegorz Rozwadowski

Tomasz Siniakiewicz

Antoni Sznejweis

Sara Hupas

Karina Krajczy

Justyna Mikusz

Aleksandra Żurawska

Katarzyna Matuszczyk-Lu

Magda Wolnicka

Agnieszka Woźniak

Adrian Leszczuk

Ewa Sadowska

Mateusz Domeradzki

Adrianna Dziadyk

Tomasz Pilarski

Maciej Jaroszyński

Wincenty Maszkowski

Marian Szczerba

Adolf Panitz

Zdzisław Chudy

Aloiza Zacharska-Marcolla

Henryk Niestrój

Stanisław Hunc

Zbigniew Natkaniec

Beata Pizoń-Jeziorowska

Bogusław Skibiński

Robert Suchiński

Andrzej Sznejweis

Bożena Szwajkowska-Krauze

Teresa Dróżdż-Muszyńska

Krystyna Wołowska

Bolesław Polnar

Małgorzata Futkowska

Maria Kupczak-Zajadacz

Leszek Ołdak

Joanna Preuhs

Joanna Wrześniewska

Anna Boruch-Kuńka

Krzysztof Rzepczyński

Maria Bitka

Anna Grzesik

Jolanta Golenia-Mikusz

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­