Przejdź do treści

Paulina Ptaszyńska FALE / WAVES

Katalog wydany do monograficznej wystawy Pauliny Ptaszyńskiej pt. FALE, którą prezentowano w Galerii Sztuki Współczesnej na początku 2020 roku. Tematyka wystawy oraz tekstów w katalogu dotyka zagadnień z pogranicza sztuk wizualnych oraz nauk ścisłych.


Paulina Ptaszyńska

urodzona w 1986 roku w Ząbkowicach Śl. Absolwentka Liceum Plastycznego w Opolu. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością Projektowanie Graficzne i Nowe Media. Jej praca dyplomowa pt. „Obecność symulowana” została uznana za najlepszy dyplom artystyczny zrealizowany na kierunku Edukacja Artystyczna na ogólnopolskim konkursie „Projekt Edukacja Artystyczna”. W roku 2014 zdobyła nagrodę Grand Prix na opolskim „Salonie Jesiennym”. Zajmuje się działaniami z zakresu nowych mediów, instalacją multimedialną, mappingiem i projektowaniem graficznym.


dane szczegółowe:

wydawnictwo dwujęzyczne: j. polski i j. angielski

kuratorka wystawy: Agnieszka Dela-Kropiowski

teksty: Agnieszka Dela-Kropiowska, Antoni Porczak

adiustacja i korekta wersji polskiej: Ewa Dawidejt-Drobek

tłumaczenia: Jarosław Fejdych, Mateusz Brandys

zdjęcia: Grzegorz Gajos, Paulina Ptaszyńska

opracowanie graficzne: Patrycja Kucik

druk: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak 

nakład: 500 egz.

wymiary: 16,5 x 22

liczba stron: 136

ISBN: 978-83-89491-12-5


Opole 2020


cena: 30 zł