Przejdź do treści

Niska rozdzielczość

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 04.02.2022 - 13.03.2022

Wystawa Magdaleny Żołędź

Wystawa jest podsumowaniem badań artystycznych Magdaleny Żołędź dotyczących postfotografii – niezależnego od twórcy „życia obrazów” – oraz próbą zbadania relacji widz–dzieło sztuki w duchu slow looking.

Rozważmy hipotezę o obrazach jako autonomicznym organicznym gatunku współewoluującym wraz z innym gatunkiem – ludzkim. Obrazy stają się w tym przypadku pasożytami, które żyją w organizmach homo sapiens, namnażają się przez epoki i czekają na właściwy moment, kiedy mogą się wyzwolić. Oznaczałoby to, że człowiek (artysta/tka) jest tylko ich nosicielem – inkubatorem umożliwiającym im rozwój wraz ze zmianami zachodzącymi we wszechświecie. Czasem pasożytujące w ciele artysty/tki gatunki wyzwalają się ze spektakularnym efektem i zostają określone „dziełami sztuki” (1) .

Obraz jako „żywy organizm” wpisuje się w myśl posthumanistyczną, w tym w postfotografię, która tworzy hybrydy i chimery, łączy organizmy, oddziela twórcę od dzieła, wywołując przekonanie o niezależnym funkcjonowaniu prac z ich pełnym zapleczem pragnień, oczekiwań i tęsknot. Być może przedstawienia wizualne nie chcą być interpretowane, a tylko chcą być „doświadczane”. Być może nie chcą być idealne w szerokim rozumieniu estetycznych potrzeb człowieka, a „niska rozdzielczość” jest ich naturalnym środowiskiem funkcjonowania. Być może nie mają żadnych pragnień; nie jesteśmy jednak w stanie tego stwierdzić ze stuprocentową pewnością… Idąc za myślą Williama J. Thomasa Mitchella – czego tak naprawdę chcą od nas obrazy? 

W XXI wieku cyfrowe wizualne treści oskarżane są o przejmowanie władzy nad światem. Slogany typu „żyjemy w świecie obrazkowym” stały się powszechne, przestaliśmy bowiem odróżniać rzeczywistość od jej wizerunku. Przywołajmy teorię Jeana Baudrillarda (2) , w „hiperrzeczywistości” obraz nie wskazuje już swojego pierwowzoru, lecz namnaża się w cyfrowym świecie jako kompletny byt, mający własną dynamikę wzrostu, odrębną możliwość komunikacji z odbiorcą, ponadto posiada nieograniczoną zdolność powielania (rozmnażania). Nie jesteśmy w stanie rozdzielić obu światów (znaku od rzeczywistości, symulakra od pierwowzoru) – być może nie ma już takiej potrzeby.

Filmy oraz cyfrowe glitchartowe projekty Magdaleny Żołędź poprzez subtelną powtarzalność motywów, operowanie abstrakcyjnymi formami, korzystanie z potencjału „niedoskonałości” zdają się stawiać pytania: kto dochodzi do głosu i kto decyduje w świecie cyfrowym? Kto dostarcza witalności obrazom? Ekspozycja „Niska rozdzielczość” w GSW ma formułę medytacyjną. Podstawowym elementem wystawy staje się sama instrukcja zwiedzania, będąca próbą narzucenia odbiorcy optymalnego sposobu doświadczania wystawy i nawiązania kontaktu z obrazem. Stawiamy tym samym następujące pytania: Czy dłuższy czas kontemplacji gwarantuje pełniejsze doświadczenie dzieła? Czy nasza uważna obecność w galerii wnosi dodatkowe wartości? Czy obrazy cyfrowe wyłowione z przepełnionego świata Internetu mogą stać się przedmiotem kontemplacji?

 • Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska

 • Na wystawę warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR, aby dzięki niej pobrać instrukcję zwiedzania wystawy w duchu slow looking.


Magdalena Żołędź

Urodzona w 1989 r. w Opolu, mieszka i pracuje w Londynie. Postfotografka i doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Sztuki Mediów. Praktyka artystyczna i teoretyczna Żołędź koncentruje się na zjawisku postfotografii. Tworzy teksty, książki, (post)fotografie, obiekty, wideo, często współpracując z muzykami. W swoich badaniach zajmuje się ewolucją obrazów cyfrowych, odwołując się do posthumanizmu. Używa pisania science-fiction jako metody odkrywania nowych zjawisk we współczesnej ikonosferze. Między 2018 a 2019 prowadziła badania doktorskie na Slade School of Fine Art, University College London. Członkini 280A Artist Collective, współzałożycielka POSTFOTOGRAFIA.PL i @one.project.london.


Program towarzyszący wystawie

 • W soboty 12, 19, 26 lutego oraz 5, 12 marca w g.15.00 -18.00 można zarezerwować wystawę tylko dla siebie!
  Zachęcamy Państwa do przebywania w otoczeniu prac tylko ze sobą lub jedynie z najbliższą Państwu osobą.
  Rezerwacja ekskluzywnego doświadczania wystawy na wyłączność prowadzona jest pod numerem telefonu 774025134. Indywidualni goście po dokonaniu rezerwacji wpuszczani są o pełnych godzinach, czas trwania zwiedzania 30 min.
 •  Osoby, które nie dokonały rezerwacji zwiedzania wystawy w soboty w g.15.00 - 19.00 mogą mieć utrudnione możliwości doświadczania wystawy.
 • Na wystawę warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR, aby pobrać medytacyjną instrukcję zwiedzania wystawy. 

 • 6 lutego g.16.00 - wykład pt. "Jak umierają obrazy? Glitch art i estetyka postcyfrowa" 
  dr Andrzej Marzec (filozof, Uniwersytet w Poznaniu).
  - Po wykładzie odbędzie się oprowadzanie autorsko-kuratorski po wystawie.
  - Warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR, aby pobrać medytacyjną instrukcję zwiedzania wystawy.

 • 7,8,9 lutego g.16.00.
  Ferie Joga dla rodzin na wystawie. 
  Spotkania z jogą dostosowane do dzieci w wieku 5-11 lat. Dziecko uczestniczy w zajęciach wspólnie z opiekunem. Czas trwania 45 min.
  - Na każde spotkanie należy zapisać się drogą mailową: adelakropiowska@galeriaopole.pl (wpisując w tytule maila joga oraz w treści: imię, nazwisko, ilość osób z rodziny- max 3). Zapisy do 3 lutego 2022
  - Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
  Prowadzenie Łukasz Zalewski

 • 11 lutego g.18.00 – oprowadzanie autorskie po wystawie „Niska rozdzielczość” w j. angielskim (na wystawę warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR oraz słuchawki). 

 • 20 lutego g. 16.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niska rozdzielczość” z tłumaczeniem na polski j. migowy.

 • 22 lutego g. 18.00 – wykład “Mieć czy być? O potrzebie zwolnienia w czasach późnej nowoczesności” dr Wojciech Mackiewicz  (filozof, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). 

 • 27 lutego g. 16.00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Niska rozdzielczość” (na wystawę warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR).

 • 27 lutego g.19.00 – medytacja na wystawie dla dorosłych, prowadzenie Łukasz Zalewski.
  -Na medytację należy zapisać się drogą mailową: adelakropiowska@galeriaopole.pl (wpisując w tytule maila medytacja oraz w treści: imię, nazwisko).
  -Zapisy do 24 lutego 2022.Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 • 6 marca g.16.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie (na wystawę warto zabrać ze sobą smartfona z funkcją skanowania kodów QR).

 • 6 marca g.19.00 – medytacja na wystawie dla dorosłych, prowadzenie Łukasz Zalewski.
  - Na medytację należy zapisać się drogą mailową: adelakropiowska@galeriaopole.pl (wpisując w tytule maila medytacja oraz w treści: imię, nazwisko).
  -Zapisy do 24 lutego 2022.Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

 • 10 marca g.13.00 - oprowadzanie z audiodeskrypcją. Prowadzenie Natalia Krawczyk.

 • 13 marca g.16.00 – rozmowa filozofki i polonistki - Agnieszki Zientarskiej z teologiem, księdzem - Wojciechem Prackim


Dostępność na wystawie

Wystawa dostępna tylko na 1.piętrze galerii. Brak widny i podnośnika na terenie instytucji. Możliwość wniesienia osoby z niepełnosprawnością ruchową (informacja w recepcji galerii, parter). Wystawa składa się z filmów wideo oraz zdjęć cyfrowych wyświetlanych na monitorach telewizorów. Głośny dźwięk w przestrzeni ekspozycji.
Toaleta niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  


Przypisy do tekstu kuratorskiego

( 1).W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, tłum. Łukasz Zaremba, Warszawa 2013. Tą książką w dużej mierze inspirowałam się, pisząc niniejszy tekst.

 (2). J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak, Warszawa 2005.