Przejdź do treści

Wyniki naboru prac do Salonu Wiosennego 2023

Lokalizacja Poza GSW
Czas 06.02.2023 - 07.05.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Salonu Wiosennego - dorocznej wystawy twórczości opolskiego środowiska artystycznego!

Salon ma charakter konkursowy i jest skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola oraz osób związanych z regionem. Ma na celu popularyzację sztuk wizualnych; zachęca artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu oraz integruje środowisko plastyków Śląska Opolskiego.

W marcu 2023 zgłoszone prace oceniało jury w składzie:

 • Marta Kołakowska - historyczka sztuki, właścicielka galerii Leto w Warszawie
 • Wojciech Kozłowski - kulturoznawca, kurator, dyrektor Galerii BWA w Zielonej Górze
 • Magdalena Ujma - historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka, prezeska Zarządu Sekcji polskiej AICA Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej

Jury spośród 113 zgłoszeń wybrało prace 72 artystek i artystów, które zaprezentujemy w ramach Salonu Wiosennego 2023.

Lista artystów i artystek zakwalifikowanych do Salonu Wiosennego 2023

1. Adamska Julia

2. Beski Jerzy

3. Biel Wojciech

4. Bitka Maria

5. Boksa Małgorzata

6. Bukała Mirela

7. Chyży Józef

8. Cichoń Wiktoria

9. Ciechomski Mariusz

10. Domeradzki Mateusz

11. Drzazga Damian

12. Dziadek Oliwia

13. Fleger Halina

14. Golubińska Jolanta

15. Grzeszok Patryk

16. Herc Dawid

17. Hlawacz Magdalena

18. Hlawacz Roman

19. Hussak Grzegorz

20. Janek Justyna

21. Jeziorowski Romuald

22. Kajdana Jarek

23. Kamińska Monika

24. Kapinos-Rebeczko Anna

25. Kędzia Ewelina

26. Kilarecki Stanisław

27. Kot Agnieszka

28. Koziarz Stanisław

29. Krawiec Michał

30. Krawtz Nati

31. Kroczak Aleksandra

32. Kucik Patrycja

33. Kuczerawa Małgorzata

34. Kulik Marta

35. Kupczak-Zajadacz Maria

36. Lis Jowita

37. Łojko Małgorzata

38. Maciąg Marek

39. Mandela Wojciech

40. Marciniak Marcin

41. Miel Malv

42. Mielnik Rafał

43. Mielnik Sławomir

44. Miszczyszyn Anna

45. Miś Daniel

46. Młynarski Janusz

47. Mokrzycki Mirosław

48. Mycek-Chmielewska Beata

49. Nowodworski Ignacy

50. Pelon Zbigniew

51. Pichurski Wit

52. Pikuła Aneta

53. Plech Agnieszka

54. Pondel Wojciech

55. Posacki Bartosz

56. Preuhs Joanna

57. Przygoda Mariusz

58. Ptaszyńska Paulina

59. Radomańska Dorota

60. Romanowska Marzena

61. Romiński Piotr

62. Ryndak Tomasz

63. Stiller Anna

64. Szczapow Edward

65. Szymanek Joanna

66. Szymska Barbara

67. Szyryk Marek

68. Trzebuniak Andrzej

69. Trzos Bartłomiej

70. Wakolbinger Violetta

71. Wenska Sylwia

72. Zarzycka Magda


Poniżej prezentacja zgłoszonych prac, spełniających zasady regulaminu konkursu. 


Salon składa się z następujących etapów:

 • Zgłoszenie prac plastycznych przez uczestników do 13.03.2023.
 • Zakwalifikowanie ich do wystawy przez Jury powołane przez Organizatorów.
 • Dostarczenie przez Uczestników na ekspozycję prac zakwalifikowanych na Salon.
 • Wybór laureatów konkursu przez Jury oraz ogłoszenie werdyktu podczas wernisażu wystawy,
 • Wystawa Salon Wiosenny w terminie 6.05 - 22.06. 2023 (wernisaż 5.05.2023). 
 • Wybór laureata Nagrody Publiczności podczas trwania wystawy Salon Wiosenny 2023,

Organizatorzy przystępują obecnie do pierwszego etapu wydarzenia.
Jak zgłosić swoją pracę na Salon Wiosenny 2023?

 1. Prace plastyczne na Salon Wiosenny mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie 2023 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu (format: JPG, PNG), cyfrowej reprodukcji pracy konkursowej zapisanej w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja musi być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł.
 3. Wszystkie nadesłane prace (nie tylko wybrane przez jurorów) opublikujemy na stronie galeriaopole.pl
 4. Kartę zgłoszenia wraz z reprodukcją cyfrową pracy konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2023.
 5. Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na stronie galeriaopole.pl - poniżej.

Zapraszamy do udziału w wystawie!