Przejdź do treści

Nabór prac do Salonu Wiosennego 2023

Lokalizacja Poza GSW
Czas 06.02.2023 - 13.03.2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Salonu Wiosennego - dorocznej wystawy twórczości opolskiego środowiska artystycznego!

Salon ma charakter konkursowy i jest skierowany jest do mieszkańców Miasta Opola oraz osób związanych z regionem. Ma na celu popularyzację sztuk wizualnych; zachęca artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu oraz integruje środowisko plastyków Śląska Opolskiego.

Salon składa się z następujących etapów:

 • Zgłoszenie prac plastycznych przez uczestników do 13.03.2023.
 • Zakwalifikowanie ich do wystawy przez Jury powołane przez Organizatorów.
 • Dostarczenie przez Uczestników na ekspozycję prac zakwalifikowanych na Salon.
 • Wybór laureatów konkursu przez Jury oraz ogłoszenie werdyktu podczas wernisażu wystawy,
 • Wystawa Salon Wiosenny w terminie 6.05 - 22.06. 2023 (wernisaż 5.05.2023). 
 • Wybór laureata Nagrody Publiczności podczas trwania wystawy Salon Wiosenny 2023,

Organizatorzy przystępują obecnie do pierwszego etapu wydarzenia.
Jak zgłosić swoją pracę na Salon Wiosenny 2023?

 1. Prace plastyczne na Salon Wiosenny mogą zgłaszać osoby pełnoletnie: absolwenci kierunków artystycznych szkół wyższych, absolwenci liceów plastycznych, studenci kierunków artystycznych ostatnich lat oraz inne osoby aktywnie uprawiające twórczość artystyczną.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia pracy konkursowej do udziału w Salonie 2023 wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie Organizatorom na adres: zpap@e.opole.pl wypełnionej i zeskanowanej karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu (format: JPG, PNG), cyfrowej reprodukcji pracy konkursowej zapisanej w formie plików JPG (szer. minimalna 1024 piksele, przestrzeń barw RGB, wielkość maksymalna pliku 10 MB). Reprodukcja musi być opisana w nazwie pliku: nazwisko Uczestnika, tytuł.
 3. Wszystkie nadesłane prace (nie tylko wybrane przez jurorów) opublikujemy na stronie galeriaopole.pl
 4. Kartę zgłoszenia wraz z reprodukcją cyfrową pracy konkursowej należy przesłać w terminie do dnia 13 marca 2023.
 5. Karta zgłoszenia i regulamin do pobrania na stronie galeriaopole.pl - poniżej.

Zapraszamy do udziału w wystawie!