Przejdź do treści

Moja odpowiedź 8...

Lokalizacja Galeria Aneks
Czas 07.06.2024 - 23.06.2024
Weź udział w wydarzeniu dzisiaj!

„Moja odpowiedź 8…” to kolejna prezentacja prac dyplomowych opolskiego plastyczniaka.

Edycja 2024 jest jednak szczególna, albowiem prezentuje prace pierwszego rocznika absolwentów, którzy ukończyli pięcioletnie zreformowane Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych. Jest to moment sprawdzenia, przejścia, szczególnie, że czas edukacji dyplomantów zawierał wiele znaków zapytania, niespodziewanych zdarzeń (pandemia) i niepewności. Przyznać jednak musimy, że odpowiedź jest pełna, wyraźna i warta zauważenia. Dlatego zapraszamy do GSW Aneks na prezentacje prac dyplomowych reprezentujących specjalizacje, w których kształcili się absolwenci oraz wybranej dyscypliny spośród malarstwa, rysunku i rzeźby.

Specjalizacje 2024:

- projektowanie użytkowe – projektowanie przestrzeni (pracownia Anny Boruch-Kuńki)

- projektowanie użytkowe – projektowanie ubioru (pracownia Joanny Wrześniewskiej, nauczyciel zawodu Beata Pizoń-Jeziorowska)

- techniki graficzne - projektowanie graficzne (pracownia Macieja Markowicza, nauczyciel zawodu Marek Przysiecki);

- formy rzeźbiarskie – ceramika artystyczna (pracownia Maryli Kupczak-Zajadacz, nauczyciel zawodu Krzysztof Rzepczyński).

Szczególność 8 edycji wiąże się także z uzupełnieniem ekspozycji w Aneksie o prace z dyscypliny wybranej przez uczniów, powstałe pod okiem nauczycieli:

- rysunek i malarstwo – prowadzący: Jolanta Golenia-Mikusz (kl. 5B), Maciej Markowicz, Zbigniew Natkaniec (kl. 5A),

- rzeźba – prowadzący: Robert Suchiński.


Różnorodność form plastycznych sprawia, że język wypowiedzi twórczej absolwentów liceum jest różnorodny, bogaty i pełen ciekawych tropów. Młodzież ma otwartość, ma fantazję i odwagę by dać swoją odpowiedź.

Autorzy prac:

- projektowanie przestrzeni (kl. 5 PSLPa)

Bernadetta Lepich – Bathhouse, projekt

Joanna Walków – "W kręgu sztuki" - projekt

- projektowanie ubioru (kl. 5 PSLPa):

Nel Baron - ubiór inspirowany techniką origami

Julia Dołhasz – zestaw inspirowany op-artem

- ceramika (kl. 5 PSLPb)

Marta Buczarska – „Relacje – oddziaływania międzyludzkie”, zestaw form ceramicznych

Izabella Grobbel – „W Kropce”

- projektowanie graficzne (kl. 5 PSLPb)

Weronika Dec - Branding fikcyjnej kawiarni "Kaffa" inspirowanej kulturą Etiopii

Julia Medelnik - Zestaw kart edukacyjnych dla dzieci, poświęconych polskiej kulturze ludowej, inspirowanych twórczością Zofii Stryjeńskiej

Oliwia Bialic - Noc filmowa - promocja twórczości Jima Jarmuscha

- dyscyplina:

Joanna Walków – „Portret”, malarstwo

Dominika Hońka – „Peron drugi”, malarstwo

 Nel Baron - „Dolly - ingerencja w naturę”, malarstwo

 Emilia Janowska – „Siła żywiołu”, malarstwo

Magdalena Mijal – „Relacja człowieka z naturą", tryptyk malarski

Jagoda Samek – ”Wiara. Nadzieja. Miłość.”, tryptyk rzeźbiarski

Marta Buczarska – „Portret rodzinny”, malarstwo

Weronika Dec – „Chwila”, malarstwo

Mateusz Mościcki – „Cisza”, malarstwo


  • koordynacja wystawy: Patrycja Kucik