Przejdź do treści

Marian Molenda POWROTY DO ŹRÓDEŁ / RETURNS TO THE SOURCES

Wydawnictwo z okazji jubileuszu 35-lecia twórczości artystycznej i pracy pedagogicznej Mariana Molendy.

Marian Molenda

Urodzony w Baranowie Lubelskim w 1958 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, pracownia rzeźby profesora Franciszka Duszeńki. Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1983-1984. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami, między innymi w Niemczech, Czechach, USA, Francji, Rosji, na Wegrzech oraz w Chinach. Kierownik Katedry Sztuk Pięknych, prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na stanowisku profesora zwyczajnego. Zrzeszony w Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski, w Stowarzyszeniu Medalierów Polskich, w Międzynarodowej Organizacji Medalierskiej FIDEM, Grupie OŚcienia oraz Nyskiej Grupie Artystycznej. 


dane szczegółowe:

wydawnictwo dwujęzyczne: j. polski i j. angielski 

redakcja: Magdalena Hlawacz

teksty: Marek Masnyk, Arkadiusz Wiśniewski, Kordian Kolbiarz, Krzysztof Rozpondek, Stanisław Sławomir Nicieja, Zbyszek Ikona-Kresowaty, Janusz Andrzejczak, Bogusz Salwiński, Jerzy Stasiewicz, Kazimierz S. Ozóg, Marian Molenda

korekta: Marianna Drzyzga

tłumaczenie: Krzysztof Brzozowski

zdjęcia: Grzegorz Gajos, Tadeusz Parcej, Marian Molenda, Michał Lipka, Kazimierz Staszków, Zbigniew Walewski

projekt graficzny, skład: Grzegorz Gajos

druk: Drukarnia Sindruk 

nakład: 300 egz.

wymiary: 23 x 30 cm

liczba stron: 192

wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

ISBN: 978-83-65732-10-1 (GSW)

ISBN: 978-83-7395-858-6 (WUO)Opole 2020cena: 30 zł