Przejdź do treści

Maria Pinińska-Bereś BAŃKI MYDLANE

Wydawnictwo towarzyszące wystawie Marii Pinińskiej-Bereś “Bańki mydlane” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu; kurator ekspozycji: Jerzy Hanusek, przygotowanie konserwatorskie: Oskar Hanusek, koordynacja: Łukasz Kropiowski.

Zapiski Pinińskiej mają w większości charakter roboczy, sporządzone zostały bez większej dbałości o literacką poprawność. Są brudnopisami nieprzeznaczonymi w tej formie do publikacji. Pinińska miała zwyczaj wielokrotnego pisania od nowa, przepisywania, stąd istnieje nieraz wiele wersji tego samego tekstu. Różnią się one pewnymi sformułowaniami, niektóre zdania znikają, pojawiają się inne. Z wielu wersji danego tekstu wybrana została do druku jedna. Przygotowując teksty do publikacji, poddano je redakcji, która nie wykracza poza niezbędne ingerencje. (…) Większość zapisków dotyczy bezpośrednio sztuki, pojedynczych prac, całych cyklów, stosunku do sztuki. Dzięki nim możemy próbować rekonstruować relacje pomiędzy artystką i jej dziełami. / fragment posłowia autorstwa Jerzego Hanuska


dane szczegółowe:

redakcja: Jerzy Hanusek / Bettina Bereś

adiustacja i korekta: Ewa Dawidejt-Drobek

rysunki: Maria Pinińska-Bereś

opracowanie graficzne: Patrycja Kucik

druk: Zakład Poligraficzny SINDRUK

wymiary: 14,8 x 21 cm

liczba stron: 68


ISBN: 978-83-65732-16-3


Opole 2020


cena: 0 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Projekt dofinansowano ze środków Programu Grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie