Przejdź do treści

Krecha - rysunkowe laboratorium przyrody

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 13.09.2021 - 19.12.2021

„KRECHA-rysunkowe laboratorium przyrody” to projekt, który za pomocą ekspresji plastycznej pobudzi wrażliwość dzieci na potrzebę ochrony środowiska.

W ramach projektu odbędą się warsztaty, powstanie wydawnictwo oraz zrealizowana zostanie wystawa. Poprzez te działania, Galeria Sztuki Współczesnej pragnie uświadomić młodym ludziom, iż przyszłość naszej planety (a tym samym nasza oraz kolejnych pokoleń) zależy od codziennych decyzji każdego z nas. Celem aktywności jest zbliżenie dzieci do świata natury, ukształtowanie ich opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, a w rezultacie zrozumienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie.

Projekt KRECHA rozpoczął się na początku pandemii; był odpowiedzią na potrzebę utrzymania kontaktu z najmłodszymi odbiorcami działań edukacyjnych realizowanych w Galerii Sztuki Współczesnej. Od kwietnia 2020 do czerwca 2021 zaprojektowaliśmy 35 zestawów, w tym serie wakacyjne i specjalne. KRECHA przybrała formę plików pdf gotowych do wydrukowania, udostępnianych każdorazowo na stronie: galeriaopole.pl, przeznaczonych do samodzielnego rysowania w warunkach domowych. Obecnie, zebrane ćwiczenia rysunkowe zostaną wydane w formie książki.

Wydawnictwo KRECHA, zachęca do wspólnej pracy dzieci i ich rodziców. Jest swoistym zaproszeniem do twórczego dialogu dotykającego problematyki ekologicznej. Na bazie materiału z tej publikacji zorganizowane zostaną warsztaty o charakterze rysunkowo-ruchowym. Warsztaty poprowadzi autor wydawnictwa, artysta - Józef Chyży wspólnie z tancerką - Magdą Wolnicką. Podsumowanie projektu w formie wystawy odbędzie się w grudniu 2021 roku w Galerii Aneks GSW.

  • Opieka nad projektem, koncepcja, ilustracje: Józef Chyży
  • Skład: Magda Wolnicka