Przejdź do treści

klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zapewnia, że powierzone nam Państwa dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy o przetwarzaniu Państwa danych (ewentualnie danych dzieci, które nam Państwo powierzacie) oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.

1. Administratorem danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12, 45-056 Opole, zwana dalej Administratorem.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@galeriaopole.pl

- dzwoniąc pod numer telefonu: 601 150 509,

- za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora.

3. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia naszych usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawieramy z chwilą zadeklarowania przez Państwa woli uczestnictwa w zajęciach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych.

4. W zakresie marketingu własnego naszej instytucji taką podstawą prawną jest tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków fiskalno-księgowych (np. wystawienia faktury / rachunku) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wszelkie inne cele i sposoby przetwarzania powierzonych nam danych osobowych wymagają udzielenia dobrowolnej zgody.

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych celów statutowych, celów wynikających z przepisów prawa, oraz do podjęcia niezbędnych działań związanych z obsługą wydarzeń kulturalnych w tym działań marketingowych.

6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

7. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

8. W przypadku przekazywania danych w/w podmiotom (tzw. Procesorom), bezwzględnym warunkiem takiego powierzenia danych jest wcześniejsze pisemne zobowiązanie się procesora do ich przetwarzania w sposób bezpieczny tj. w zgodzie z wymogami RODO.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

11. Dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie.

12. Macie Państwo prawo do:

a) Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.

b) Sprostowania danych – jeśli są błędne lub nieaktualne.

c) Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

d) Przeniesienia danych do innego administratora.

e) Zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g) Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

13. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

14. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.