Przejdź do treści

Jubileusz. 60 lat / Anniversary. 60 years

Jubileusz. 60 lat Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu / Anniversary. 60 years of the Contemporary Art Gallery in Opole

Wydawnictwo powstało z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Stanowi podsumowanie ostatniej dekady - działalność GSW w latach 2008-2018.


dane szczegółowe:

wydawnictwo dwujęzyczne: j. polski i j. angielski

edycja: Anna Potocka, Agnieszka Dela-Kropiowska

adiustacja i korekta wersji polskiej: Grzegorz Staniszewski

tłumaczenia: Jarosław Fejdych

zdjęcia; Bartosz Górka, Patrycja Kucik, Marek Maruszak, Maciej Węgrzyn, Magda Wolnicka

projekt graficzny, skład i łamanie: Grupa Projektor

druk: Argraf, Warszawa

nakład: 500 egz.

wymiary: 17,5 x 23 cm

liczba stron: 274


ISBN: 978-83-65732-05-7


Opole 2018


cena: 80 zł