Przejdź do treści

Jak Opole odzyskało malowidło Władysława Początka?

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 31.01.2023

Jak Opole odzyskało malowidło Władysława Początka?
Wykład Joanny Filipczyk

Zapraszamy na wykład poświęcony malowidłu autorstwa Waładysława Początka, które Opolanie mogą na co dzień oglądać w Centrum Przesiadkowym przy ul. 1 go. Maja. Malowidło naścienne ma swoją długą historię związaną z powstaniem, rozbiórką i budową nowego centrum komunikacyjnego w Opolu. Dowiemy się ponadto kim był jego autor.

  • Władysław Początek

ur. 18.01.1910, zm. 03.01.1988. Grafik, malarz.
Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Uzyskał dyplom na ASP w Krakowie w 1933 r. (pracownia Fryderyka Pautscha 1933–1936). W 1945 r. osiedlił się w Opolu, gdzie w latach 1946–1950 pracował w Państwowych Zakładach Kształcenia Handlowego jako nauczyciel liternictwa i dekoracji. Był jednym z organizatorów, a następnie kierownikiem opolskiego Państwowego Ogniska Kultury Plastycznej. Niezwykle mocno angażował się w działalność społeczną. Organizator i prezes opolskiego oddziału, a potem okręgu ZPAP przez cztery pierwsze kadencje (1955–1966), prezes Klubu Związków Twórczych.

W twórczości artystycznej zajmował się malarstwem monumentalnym, także mozaiką i sgraffitem (m.in. wnętrze restauracji na dworcu kolejowym w Opolu, wnętrze restauracji „Festiwalowa” w Opolu (nieistniejące), fasada kina „Odra” w Opolu (nieistniejąca), fasada hali produkcyjnej Opolskiej Fabryki Maszyn w Opolu Szczepanowicach). Chętnie wypowiadał się w grafice i rysunku, tworząc syntetyczne, uproszczone, często zgeometryzowane i rytmicznie uporządkowane kompozycje z przedstawieniami ludzi i pejzaży.