Przejdź do treści

Graficy z naszego kalendarza. Adolf Panitz

Opowieść autorstwa Joanny Filipczyk o twórcach, których prace wykorzystaliśmy w kalendarzu 2021.

GSW wydała kalendarz na rok 2021 ilustrowany grafikami opolskich twórców z kolekcji Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.