Przejdź do treści

Festiwal Wyspy Pasieki

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu w 2022 roku zrealizowała projekt skupiony wokół historii, przyrody, sztuki i relacji społecznych, tworzących wspólnie klimat Pasieki – charakterystycznej dzielnicy Opola.

W ramach festiwalu odbywały się wykłady, spacery, wystawy, koncerty, performansy, rezydencje artystyczne oraz spotkania z mieszkańcami. Jednym z kluczowych działań była produkcja mapy o tematyce historyczno-przyrodniczej, ukazującej najważniejsze miejsca na Pasiece - w tym obiekty architektoniczne, miejsca zamieszkania zasłużonych Opolan oraz elementy przyrody charakterystyczne dla dzielnicy.

Pasieka to wyspa na Odrze, położona pomiędzy Młynówką, opływającą wyspę od wschodu, a głównym korytem rzeki. W granicach miasta znajduje się dopiero od 1891 roku, chociaż to tu znaleziono najwcześniejsze ślady stałego zasiedlenia terenu dzisiejszego Opola. Przez wieki była terytorium książęcym. Układ urbanistyczny dzielnicy wyraźnie wskazuje na jej willowy charakter, ukształtowany w XIX wieku, w dużej mierze zachowany do dziś. Ze względu na malownicze położenie i wciąż znaczną ilość zieleni Pasieka jest także jedną z ulubionych dzielnic w Opolu o charakterze rekreacyjnym, sprzyjającym spacerom w wolnym czasie. 

  • Kuratorka : Agnieszka Dela-Kropiowska
  • Konsultacje: Joanna Filipczyk
  • Oprawa graficzna: Patrycja Kucik
  • Dokumentacja: Maciej Węgrzyn