Przejdź do treści

Don Kichot i Opolanka

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 01.08.2020 - 23.08.2020
Poznaj malarstwo Opolanki i Opolanina - legend lokalnego środowiska artystycznego !

DON KICHOT I OPOLANKA

Wspomnienie Antoniego Marcolli (1912–1996) i Aloizy Zacharskiej-Marcolli (1926–2020)

Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza Państwa na  wystawę malarstwa Aloizy Zacharskiej-Marcolli i Antoniego Marcolli ze zbiorów GSW; wystawę – wspomnienie  o tych ważnych dla środowiska opolskiego twórcach.                                                                                      

Aloiza Zacharska-Marcolla

Urodziła się 22.07.1926 r. w Brześciu nad Bugiem, zmarła 14.06.2020 w Opolu. Nestorka opolskich malarzy i wspaniały nauczyciel.

Aloiza Zacharska-Marcolla studiowała w latach 1948 – 54 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesorów, których nazwiska przeszły już do historii polskiej sztuki, m.in. Czesława Rzepińskiego, Zbigniewa Pronaszki, Emila Krchy i Hanny Rudzkiej-Cybisowej, u której obroniła dyplom. W 1956 roku korzystając z „Akcji osiedleńczej twórców na Ziemiach Zachodnich” wyjechała do Zielonej Góry.

W Opolu zamieszkała w 1967 roku. Uprawiała malarstwo sztalugowe, zajmowała się również grafiką książkową, a w latach 1969-75 projektowaniem i wykonywaniem malarstwa ściennego (Opole, Strzelce Opolskie, Blachownia Śląska, Prudnik). Przez dwadzieścia lat, oprócz twórczości artystycznej, zajmowała się pracą pedagogiczną. Uczyła przedmiotów związanych z plastyką w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze (1959 – 1965) a następnie prowadziła pracownie malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu (1970-1984).

Uczestniczyła w kilkunastu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, miała kilka wystaw indywidualnych. Była często wyróżniana i nagradzana, między innymi na opolskich Salonach Jesiennych. Zjednała sobie liczne grono amatorów jej twórczości.                                                    

W swojej pracy malarskiej operowała spokojną, wyważoną kreską, często monochromatyczną kolorystyką. Tymi środkami wyrazu potrafiła pokazać ciszę i głębię uczuć, a równocześnie z rozwagą i wielką kulturą rozstrzygać problemy sztuki.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1978), Zasłużony Działacz Kultury (1978), Zasłużonemu Opolszczyźnie (1979), Za zasługi  dla Miasta Opola (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złota Odznaka ZPAP (1993), Zasłużony Obywatel Miasta Opola (2004).


Antoni Marcolla

Urodził się w 1912 roku w Irkucku, zmarł w 1996 roku w Opolu. 

Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, następnie studiował na Wydziale Malarstwa Sztalugowego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, po wojnie – w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Uprawiał malarstwo sztalugowe, również ścienne. Wykonywał reklamy, ozdabiał wnętrza – stołówek, klubów, domów kultury w Opolu, Blachowni Śląskiej, Prudniku i w Strzelcach Opolskich.

Obok pracy twórczej całe życie zajmował się zawodowo edukacją plastyczną. Między innymi był kierownikiem Pracowni Sztuk Plastycznych w Zielonej górze i w Opolu (1960–1962). Przez wiele lat (1962–1977) jako pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu kierował sekcją Upowszechniania Plastyki Amatorskiej, organizując wiele wystaw wojewódzkich i współuczestnicząc w organizacji ogólnopolskich.

Brał czynny udział w życiu artystycznym opolskiego środowiska, aktywnie uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Już w 1962 roku brał udział w Ogólnopolskiej Wystawie Konkursowej II Wiosna Opolska w Salonie Wystawowym Biura Wystaw Artystycznych w Opolu, uczestniczył w kolejnych Salonach, w wystawach opolskiego środowiska twórczego w BWA w Opolu, Warszawie, Lublinie, w Poczdamie. W sumie w ponad 50 wystawach zbiorowych, poplenerowych i konkursowych. W 1970 roku zorganizował swoją pierwszą wystawę indywidualną w Biurze Wystaw Artystycznych w Opolu, ostatni duży pokaz jego prac miał miejsce w 1995 już w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

W 2002 roku w GSW w Opolu pokazana została pośmiertna wystawa prac. Martwe natury, portrety, pejzaże pozwoliły publiczności na nowo poznać i odkryć twórczość tego wyjątkowego artysty.

Odznaczenia: „Za Zasługi dla Miasta Opola”, „Zasłużony Opolszczyźnie”, „Zasłużony Działacz Kultury”, Brązowy Krzyż Zasługi”, „Złoty Krzyż Zasługi”, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.