Przejdź do treści

Czerwony las. Nabór do projektu IG

Lokalizacja Poza GSW
Czas 27.10.2021 - 30.11.2021

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaprasza studentów i studentki polskich uczelni artystycznych do udziału w projekcie „Czerwony las”.

GSW w 2021 roku realizuje szereg projektów, które swoją tematyką nawiązują do aktualnego stanu świta w kontekście zmian klimatycznych: zrealizowaliśmy międzynarodowe rezydencje artystyczne „Biegun Ciepła”, wystawę autorstwa Pawła Czekańskiego „Let’s the world burn”, warsztaty z zakresu zrównoważonego rozwoju realizowane z firmą Canon, warsztaty i wydawnictwo „Krecha. Rysunkowe laboratorium przyrody” oraz spotkania z ekologiami. Projekt „Czerwony las” zamyka w GSW roczne rozważania artystyczne o stanie środowiska na świecie.

Celem instagramowego projektu "Czerwony las" jest ukazanie problematyki ekologicznej - aktualnego stanu świata - przez młode pokolenie artystów i artystek. Czerwony las to najbliższe otoczenie elektrowni w Czarnobylu, które zostało skażone przez człowieka w czasie historycznej katastrofy atomowej w 1986 roku. Czerwony las to określnie miejsca ekstremalnie toksycznego, które przez lata stworzyło swój własny system ekologiczny. Czerwony las to obraz katastrofy. Czerwony las to pretekst do snucia opowieści o lokalności i jej aktualnych problemach w kontekście zmian klimatycznych. 

  • Tematem Projektu są zmiany klimatyczne dotykające współczesnego człowieka, interpretowane w wymiarze lokalnym przez uczestników projektu.
  • Uczestnikami projektu mogą być studentki i studenci polskich, wyższych szkół artystycznych.
  • Forma zgłaszanych projektów powinna być dostosowana do narzędzi internetowych narzuconych przez Instagram (fotografie, film, relacja na żywo, rejestracja filmowa performansu itp.).
  • W ramach Projektu przewidziana jest publikacja 4 wybranych materiałów na Instagramie Galerii @gswopole, w określone dni grudnia 2021.
  • Nabór odbywa się na zasadach Open Call, według regulaminu dostępnego na stronie Organizatora (poniżej).
  • Organizator przewiduje honorarium autorskie dla wybranych twórców w wysokości 200 zł netto, wypłacone na podstawie umowy o dzieło.
  • Na zgłoszenia drogą mailową: adelakropiowska@galeriaopole.pl czekamy do 30 listopada 2021.
  • Kuratorka projektu:  Agnieszka Dela-Kropiowska 


Regulamin, karta zgłoszenia, RODO
do pobrania: