Przejdź do treści

Ania England BEZCZELNIK czyli o kampie we współczesnej sztuce polskiej

Kampowy powiew, jaki poczuje czytelnik tej książki, przypomina o przyjemnościach i ósmym dniu tygodnia. Dzisiaj — na ruinach nowoczesności — nie musimy wszak ciągle czekać na spełnienie i odsuwać radości na potem. Czytanie wywrotowego tekstu Ani England uświadamia, co utraciliśmy w dotychczasowych modelach uspołeczniania: brzemię odpowiedzialności pozbawiło nas niefrasobliwości, lekkości i trzpiotowatej frenezji. Ciotki–klotki, dandysi i odmieńcy walczą o te utracone błahostki i smaki, a ostatecznie — upominają się o wolność, i to bez karabinu i przelewania krwi. Nie boją się przy tym żenady i utraty autorytetu. Kampować można zacząć w każdej chwili, a rozpocząć najlepiej od niniejszej książki. Przewija się tu cała armia bezsilnych, gołych i wesołych: artystów ku pokrzepieniu serc. / prof. Anna Markowska, Uniwersytet Wrocławski


Dr Ania England

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz edukację artystyczną i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Doktor historii sztuki, autorka kilkunastu artykułów, esejów, recenzji i wstępów do katalogów w języku polskim i angielskim poświęconych sztuce i kulturze. Napisała książkę „Bezczelnik, czyli o kampie we współczesnej sztuce polskiej”, która ukazała się drukiem w grudniu 2018. W 2014 roku otrzymała stypendium podoktorskie Erasmus Mundus do Serbii, gdzie zainicjowała i współorganizowała projekt „Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad”, który otrzymał dofinansowanie z International Visegrad Fund. Współpracuje również z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, z którą w 2017 roku zorganizowała cykl wystaw o kampie.


dane szczegółowe:

autorka: Ania England

redakcja i korekta: Grzegorz Staniszewski

opracowanie graficzne i skład: Patrycja Kucik i Magda Wolnicka

druk: Drukarnia SADY

nakład: 300 egz.

wymiary: 14,5 x 20,5 cm

liczba stron: 292

+ 16 obrazków z ilustracjami


ISBN: 978-83-65732-04-0


Opole 2018


cena: 41 zł