Przejdź do treści

Andrzej Tobis RUCH POLSKI WOKÓŁ SŁOŃCA / POLENS BEWEGUNG UM DIE SONNE / THE MOVEMENT OF POLAND AROUND THE SUN

Książka "Ruch Polski wokół Słońca" została wydana w związku z wystawą w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Prezentuje 200 fotografii z realizowanego od 2006 cyklu "A–Z (Gabloty edukacyjne)" — stanowiących podsumowanie za 2021 rok oraz odpowiadających im znaczeniowo zdjęć z lat wcześniejszych. 

Materiałowi wizualnemu towarzyszy autorski komentarz Andrzeja Tobisa, a także esej Doroty Masłowskiej "Polski Dixit".


dane szczegółowe:

wydawnictwo trzyjęzyczne: j. polski, j. niemiecki i j. angielski

koncepcja publikacji: Andrzej Tobis, Katarzyna Sagatowska

zdjęcia: Andrzej Tobis

polska redakcja i korekta: Małgorzata Kuśnierz

tłumaczenie na język angielski: Krzysztof Kowalczyk

korekta tłumaczenia angielskiego: Nick Hodge

tłumaczenie na język niemiecki: Irena Machura

korekta tłumaczenia niemieckiego: Gerhard Schiller

projekt i skład: Maciej Węgrzyn

druk: Drukarnia JAKS

partner: Galeria Jednostka

wymiary: 17.5 x 21 cm

liczba stron: 248

ISBN 978-83-65732-21-7


Opole 2023


cena: 79 zł

jak zakupić:

  • bezpośrednio w kasie biletowej GSW pl. Teatralny 12 Opole
  • pod adresem sklepik@galeriaopole.pl - odbiór osobisty lub wysyłka