Przejdź do treści

Andrzej Tobis. Ruch Polski wokół Słońca

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 02.12.2022 - 29.01.2023

Wystawa Ruch Polski wokół Słońca to fragment utopijnego projektu Andrzeja Tobisa A–Z (Gabloty edukacyjne).

Opolska edycja jest sprawozdaniem rocznym, prezentującym hasła odnalezione w 2021 roku. Pomyślana została jako spojrzenie przyrodnicze, analizujące cykl z perspektywy zmieniających się pór roku.

Prace nad projektem A–Z (Gabloty edukacyjne) rozpoczęły się w listopadzie 2006 roku. Punktem wyjścia jest słownik obrazkowy – Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydany w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej, wraz z jego późniejszymi wydaniami (drugim i trzecim), zawierającymi nieznaczne zmiany względem wydania pierwszego. W ramach projektu hasła i zwroty opracowane w NRD są obecnie, po ponad 60 latach, ponownie ilustrowane. Fotografie do haseł zaczerpniętych z oryginalnego słownika mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski. Sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane – muszą być odnalezione. Każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika. Zdjęcie oraz hasło umieszczone pod nim na białym pasku stanowią integralną całość.

Do połowy 2022 roku zrealizowanych / odnalezionych zostało ponad 1500 haseł. Projekt A–Z ma charakter utopijny – nie wiadomo, jak długo będzie kontynuowany, choć oczywiste jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości. Dotychczas pokazywany był kilkadziesiąt razy, w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i Europie (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Republika Czeska).

  • Wystawa Ruch Polski wokół Słońca zamyka program 12. Opolskiego Festiwalu Fotografii, realizowanego w 2022 roku pod hasłem Utopia.
  • Koordynacja: Joanna Filipczyk
  • Współpraca: Galeria Jednostka 


Andrzej Tobis

urodził się w 1970 roku. Zajmuje się głównie fotografią i malarstwem. Prowadzi jedną z pracowni malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


Program towarzszący wystawie

(w przygotowaniu) 


Dostępność wystawy

Galeria Sztuki Współczesnej, Plac Teatralny 12, 45-056 Opole.

Do budynku prowadzi jedno wejście przez szklane drzwi od strony Placu Jana Pawła II. Do wejścia od strony Jana Pawła II prowadzą schody. Do budynku można dojść również z poziomu chodnika od strony ul. Kośnego (chodnik z kostki brukowej). Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wystawa w GSW dostępna na 1.piętrze galerii. Brak widny i podnośnika na terenie instytucji.
Toaleta niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.