Przejdź do treści

Agnieszka Wójtowicz GROTOWSKI. BEDEKER OPOLSKI

Przewodnik GROTOWSKI. BEDEKER OPOLSKI z tekstami Agnieszki Wójtowicz. 

Na mapie teatralnych wędrówek Jerzego Grotowskiego Opole stanowiło miejsce szczególne. Tu, w niewielkiej salce, dojrzewało jego myślenie o teatrze i aktorze, tu jego teorie nabierały materialnych kształtów. Dzieje Teatru 13 Rzędów w Opolu zamykają się w pięcioleciu 1959-1964. / Agnieszka Wójtowicz

Przewodnik „śladami Jerzego Grotowskiego” zawiera niezbędne informacje o artyście i miejscach, w których pracował i żył. Bedeker wypełnia lukę - do tej pory w Opolu nie było dostępne wydawnictwo (w języku polskim i angielskim), które przypominałoby miejsca związane z Jerzym Grotowskim i jego zespołem. Przewodnik jest źródłem informacji dotyczących działalności Teatru 13 Rzędów w latach 1959-1964. Oprócz opisu życia teatralnego będzie można poznać sytuację społeczno-polityczną Opola czasów Jerzego Grotowskiego. 


dane szczegółowe:

wydawnictwo dwujęzyczne: j. polski i j. angielski

autorka: Agnieszka Wójtowicz

koordynatorka projektu, inicjatorka działań: Agnieszka Dela-Kropiowska

redakcja językowa i korekta: Ewa Dawidejt-Drobek

tłumaczenie: Jarosław Fejdych

redakcja i korekta tłumaczeń: John Hills

projekt graficzny: Magda Wolnicka

druk: Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak

nakład: 650 egz.

wymiary: 14 x 19,5 cm

liczba stron: 144


ISBN: 978-83-65732-09-5


Opole 2019


cena: 10 zł