Przejdź do treści

Miejska Legenda - DEkonstrukcja

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 15.03.2017

Miejska legenda - REkonstrukcja/DEkonstrukcja to projekt przygotowywany przez Muzeum Śląska Opolskiego oraz Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, który dotyczy szeroko pojętej kulturalnej i wizualnej tradycji Opola. Tematem wystaw będzie analiza i prezentacja najciekawszych mitów, legend oraz stereotypów związanych z naszym miastem (wystawa w GSW) i ukazanie ważnych dla jego rozwoju kulturalnego ?legendarnych" już lat 50./60. XX wieku (wystawa w MŚO). Wystawa realizowana w ramach obchodów 800 - lecia Miasta Opola. 

17 lutego, piątek - wernisaże:

- godz. 17.00: ?Miejska legenda - REkonstrukcja", wernisaż w Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Świętego Wojciecha 13.

- godz. 18.00: ?Miejska legenda - DEkonstrukcja", wernisaż w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12.

 W programie wernisażu w GSW: performance Niedźwiedzica autorstwa Marii Bitki oraz koncert zespołu Shadok


Wystawa w GSW

Miejska legenda - DEkonstrukcja

Termin: 17.02.2017 - 19.03.2017.

Artystki w Galerii Sztuki Współczesnej: Maria Bitka, Klaudia Eckert, Malwina Mielniczuk, Paulina Ornatowska, Magda Wolnicka, Magdalena Żołędź

 

Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska 

Wystawa ?Miejska legenda - DEkonstrukcja" jest próbą spojrzenia na legendy istniejące w sferze kultury oraz przestrzeni społecznej Opola. Nicolas Bourriaud pisał, że działania artystyczne pokazują świat jako z natury niezdefiniowany, uświadamiają ?konstruowany" charakter przestrzeni społecznej, obszaru, w którym artyści mogą przebrać się w wymyślony przez siebie kostium*. Wystawa ?Miejska legenda - DEkonstrukcja", poprzez artystyczny ?kostium" skonstruowany przez uczestniczki projektu, sprawi, że nieco inaczej zaczną jawić się zjawiska społeczno-kulturowe powszechnie utożsamiane z Opolem. Dekonstrukcji dokonają artystki związane z miastem (mieszkające, pracujące, niegdyś uczące się w stolicy regionu).

Opole jest charakterystycznym miejscem na mapie kraju, uwikłanym w trudne losy powojennej Europy, jak w soczewce skupiającym problemy tożsamości jej mieszkańców. Systematycznie od lat 50. XX wieku budowano tu struktury umożliwiające rozwój środowiska artystycznego (m.in. Związek Polskich Artystów Plastyków, Biuro Wystaw Artystycznych, Związek Literatów Polskich) oraz organizowano imprezy sankcjonujące polski charakter Ziem Odzyskanych. Znaczące imprezy kulturalno-rozrywkowe, zapoczątkowane na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, nadały Opolu swoistą rozpoznawalność w odbiorze ogólnopolskim (Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki - od 1963 roku). Środowisko to stworzyło, na wzór innych ośrodków artystyczno-akademickich w kraju, klimat bohemy, co określiło charakter opolskiego artysty, który dzielił swoje życie między pracownię a aktywność towarzyską w przestrzeni miejskiej Opola. Historia opolskiej bohemy oraz anegdoty z nią związane bardzo mocno wrosły w świadomość mieszkańców i wykreowały pewien wzorzec postrzegania artysty, który w Opolu był najczęściej mężczyzną tworzącym w tradycyjnych mediach. Poza sferą kultury ważne dla autorek zaproszonych do udziału w projekcie jest ukazanie tematu natury, tradycji regionu czy szeroko rozumianej rekreacji. Artystki podejmują próbę zdekonstruowania Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki (Malwina Mielniczuk), pokazania tęsknoty mieszkańców za naturą kojarzoną z wyspą Bolko i Odrą (Paulina Ornatowska, Maria Bitka), prowadzą dialog z opanowanym przez mężczyzn środowiskiem artystycznym minionych dekad (Magdalena Żołędź, Klaudia Eckert), przywołują dziecięce wspomnienia o atrakcjach i miejscach mniej oczywistych na szlakach turystycznych (Magda Wolnicka, Maria Bitka), transponują tradycje mieszkańców wsi, stanowiących obecnie dzielnice Opola, do czasów współczesnych (Maria Bitka), na nowo interpretują literaturę charakteryzującą zwyczaje mieszkańców regionu i miasta (Magdalena Żołędź). Na wystawie będą zaprezentowane fikcyjne listy Jana B., Krzysztofa Buckiego i Henryka Rachwalskiego, które (według niepotwierdzonych źródeł) powstały w ramach grupy DĄB założonej w 1963 roku (inicjatywa Magdalena Żołędź). 

  *N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, tłum. Ł. Białkowski, Kraków 2012, s. 23. 

________________________

ANEKSEM do wystawy głównej jest projekt WYSTAWA PODOBAŁA MI SIĘ, JESZCZE PRZYJDĘ zlokalizowany na parterze GSW. Projek ukazuje wpisy do kronik pamiątkowych galerii.

 ________________________

Program towarzyszący wystawie realizowany w Galerii Sztuki Współczesnej:

20 lutego, godz.18.00 - spotkanie z Urszulą Zajączkowską ?Jak zmieniało się Opole w ostatnich dekadach?".

27 lutego, godz. 18.00 - spotkanie z Joanną Filipczyk ?Życie kulturalne Opola na przełomie lat 50.tych i 60.tych XX wieku".

6 marca, godz.18.00 - spotkanie z Marianem Buchowskim ?Kim był Karol Musioł?".

13 marca, godz.18.00 - spotkanie z Agnieszką Wójtowicz ?Kim był Jerzy Grotowski?" (autorka jest tegoroczną Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

_________________________

PROJEKT DO POBRANIA

Listy są fikcyjnym tekstem, stworzonym na potrzeby projektu artystycznego.

 

........................L I S T Y ..................