Przejdź do treści

Wystawa twórczości Bena Muthofera

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 08.06.2016

Geometria konstrukcyjna - kolekcja Bena Muthofera dla Opola

Wystawa twórczości Bena Muthofera w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Wystawa czynna codziennie od 25 maja do 26 czerwca. 

Sztuka Bena Muthofera wpisuje się w tradycję europejskiej awangardy. Artysta studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i uzyskał dyplom w pracowni prof. Ernsta Geitlingera. Pomimo odbytych studiów malarskich jest przede wszystkim autorem prac rzeźbiarskich, wpisujących się w nurt sztuki konkretnej, często wielkoformatowych kompozycji posługujących się językiem geometrii. Wiele z jego prac eksponowanych jest w przestrzeniach publicznych (m.in. Monachium, Ingolstadt, Mannheim, Regensburg), prace Muthofera znajdują się także w licznych muzeach sztuki (m.in. Museo d'Arte Moderna we Florencji, Museum für Konkrete Kunst w Ingolstadt, Kunsthalle w Mannheim, Bayerische Staatsgemäldesammlungen w Monachium, Muzeum Sztuki w Łodzi, Museum of Fine Art w St. Louis). Od lat 60. XX w. jego twórczość pokazywana była na wielu ekspozycjach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Wystawa twórczości Bena Muthofera w Opolu jest istotna nie tylko ze względów artystycznych - ma ona bardzo ważny kontekst lokalny, wynikający z poszukiwań tożsamości mieszkańców Europy Środkowej w świecie naznaczonym dramatem II wojny światowej. Artysta urodził się w 1937 r. w Opolu. W 1945 r. opuścił rodzinne miasto, w grupie obywateli ewakuowanych ze względu na zbliżający się front. Zamieszkał wraz z rodziną najpierw na terenie Niemiec Wschodnich, następnie  w latach 50. XX w. uciekł do Niemiec Zachodnich. Tworzył w USA, Włoszech, Islandii, a większość życia spędził w Ingolstadt (D).

Wystawa Bena Muthofera w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu ma charakter retrospektywny, prezentowane są na niej rzeźby, obrazy oraz grafiki, powstałe na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Artysta przekazuje zgromadzone na wystawie dzieła w darze dla Opola.

 WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

16 czerwca godz.18.00 - wykład dr Theres Rohde dotyczący sztuki konkretnej (prowadzenie w  j.niemieckim, tłumaczony symultanicznie).
19 czerwca, godz.16.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie 

 _______________________

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej, inicjatorka działań artystycznych: Anna Potocka

Kuratorka wystawy: Agnieszka Dela-Kropiowska

_______________________ 

Dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

/m

 

Dzięki firmie SINDBAD zorganizowany został transport gościa z Ingolsadt.
 

_____________________________________________________

 

Konstruktive Geometrie ? eine Stiftung von Ben Muthofer an Opole / Oppeln

Ausstellung des Schaffens von Ben Muthofer in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (Galeria Sztuki Współczesnej) in Opole / Oppeln

Vernisage ? 25. Mai, 18 Uhr 00

Ausstellung dauert bis zum 26. Juni

Die Kunst Ben Muthofers gehört zu der Tradition der europäischen Avantgarde. Der Künstler studierte an der Akademie für Bildende Künste in München und er absolvierte diese Hochschule als Meisterschüler von Prof. Ernst Geitlinger. Er studierte zwar in einer Malerklasse, aber er ist in erster Linie bildender Künstler, der der Strömung der konkreten Kunst angehört und oft Großskulpturen schuf, die sich durch die  Sprache der Geometrie ausdrücken. Viele seine Plastiken werden in öffentlichen Beriechen (unter anderem in München, Ingolstadt, Mannheim, Regensburg) aufgestellt. Die Werke Muthofers befinden sich in zahlreichen Kunstmuseen (unter anderem Museo d?Arte Moderna in Florenz, Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt, Kunsthalle in Mannheim, Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München, Museum für Kunst in Lodz, Museum of Fine Art in St. Louis). Ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sein Schaffen auf zahlreichen Ausstellungen in Europa und in den Vereinigten Staaten gezeigt.

Die Ausstellung des Schaffens Ben Muthofers in Opole / Oppeln ist nicht allein aus künstlerischen Gründen von erheblicher Bedeutung ? diese Ausstellung hat einen wichtigen lokalen Hintergrund, der sich aus der Suche nach der Identität der Einwohner Mitteleuropas in der Welt nach dem Schrecken des 2. Weltkriegs ergründet. Der Künstler wurde 1937 in Oppeln geboren. 1945 verließ er seine Heimatstadt  mit anderen Flüchtlingen, die vor der heranrückenden Front evakuiert wurden. Er ließ sich mit der Familie in der Sowjetischen Besatzungszone nieder und er flüchtete dann in den 50er Jahren  des 20. Jahrhunderts nach Westdeutschland. Er wirkte in den USA, Italien, Island und die meiste Zeit verbrachte er in Ingolstadt (D).

Die Ausstellung Ben Muthofers in der Galerie für Zeitgenössische Kunst (Galerii Sztuki Współczesnej) in Opole stellt einen Rückblick des Schaffens dar und präsentiert Plastiken, Bilder und Grafiken, die in den zurückliegenden Jahrzehnten entstanden sind. Der Künstler übergibt die Werke aus der Ausstellung als Schenkung an die Stadt Opole.


Gefördert durch Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Partner der Ausstellung: Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt

Partner der Galerie: Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Opole / Oppeln

                               Firma OPTA-DATA

                               Transportfirma DYNA-TRANS

Kuratorin des Projektes: Agnieszka Dela-Kropiowska

Leiterin der Galerie für Zeitgenössische Kunst, Initiatorin der künstlerischen Vorhaben ? Anna Potocka