Przejdź do treści

Nowy Duch

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 09.11.2015

Nowy Duch

Wernisaż 23 października, godz.18.00

Wystawa czynna codziennie do 22 listopada 2015 r. w godz.10.00 - 18.00 (poza: 1 listopada - GSW nieczynna, 11 listopada wystawa dostępna w godz.14.00 - 18.00). 

Kurator: Przemysław Chodań

Artyści:  Agata Bielska, Justyna Górowska, Ola Kozioł, Michał Łagowski, Honorata Martin, Magdalena Starska.

 _________________________________________________________________________________

 5 listopada, godz.18.00 - wykład dr hab. Dominiki Motak (Instytut Religoznawstwa UJ) ?Oblicza nowej duchowości".

20 listopada, godz. 18.00 - oprowadzanie kuratorskie/ Przemysław Chodań.

_________________________________________________________________________________ 

Wystawa jest próbą dookreślenia zjawisk w najnowszej sztuce polskiej, których cechą charakterystyczną jest zwrot w kierunku świeckiej duchowości oraz potrzeby konstruowania, komunikowania i badania indywidualnych światów wartości w kontakcie z Innymi, w sprywatyzowanej i niezależnej względem instytucjonalnych religii oraz ideologicznych sporów przestrzeni. Wybrani artyści koncertując się na pracy z codziennością, szukając kontaktu z człowiekiem oraz naturą ustalają swoje relacje ze światem i społeczeństwem.  Poszukiwania te zdają się być odpowiedzią na dominujący paradygmat rozwoju jednostki jako zatomizowanej, dążącej do maksymalizacji wymiernych korzyści w oparciu o neoliberalny model funkcjonowania.

                Duchowość wyraża się między innymi poprzez dekonstrukcje obiegowych założeń dotyczących sensu aktywności twórczej, w pytaniach, nie zawsze wyrażanych wprost, o rolę artysty i wartość systemu sztuki. Polityczny charakter nowej duchowości wyraża się m.in. zainteresowaniem peryferiami, feminizmem, ekologią czy fascynacją myślą posthumanistyczną.

Duchowość rozumiana jest również jako badanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych, charakterystyczne jest otwarcie na działania zbiorowe, kreowanie sytuacji współbycia, communitas.

                Duchowość jest więc kategorią egzystencjalną. Odnosi się do obszaru ludzkiej  świadomości i jej  uwikłania w świat, w sieci zależności, w dynamiczny mechanizm społeczeństwa, fizycznych oraz psychicznych form oraz norm/wartości oddziałujących na poczucie sensu życia, działania, tworzenia i współistnienia.

                ?Nowy duch" unika politycznego (oraz zideologizowanego) języka lub też wykorzystuje go w celu demaskowania wykluczających czy hierarchizujących tendencji (Michał Łagowski). Jest także stawianiem się w sytuacji niepewności, pozbawianiem się przyzwyczajeń i nawykowych reakcji (Justyna Górowska, Honorata Martin). Artyści rezygnują z utopijnej wiary w samowystarczalność w tworzeniu sensów, podkreślają jej intersubiektywny charakter (Magdalena Starska). Kładą nacisk na bezpośredniość, są zaangażowani w codzienność (Agata Bielska, Ola Kozioł).

                Sztuka nowej duchowości jest procesem, dzieło sztuki zapisem doświadczenia.

 

  Przemysław Chodań
___________________________________________________________________________ 

Wydarzenia towarzyszące:

21 ? 23 października godz.17.00 - 19.30 ? akcja Agaty Bielskiej ? artystka zaprasza do udziału w warsztatach fermentacyjno-przetwórczych, będących przygotowaniami instalacji "Proste działanie". W trakcie trzydniowego spotkania będzie można poznać różne technik fermentacji, wymienić się kulturami żywych bakterii, nauczyć się kompostować.

23 października (wernisaż) - performance Oli Kozioł
                                   oraz IAMESH secret collective.

5 listopada, godz.18.00 - wykład dr hab. Dominiki Motak (Instytut Religoznawstwa UJ) ?Oblicza nowej duchowości".
20 listopada, godz. 18.00 - oprowadzanie kuratorskie/ Przemysław Chodań.

___________________________________________________________________________

/m

 

___________________________________________________________________________

 

Agata Bielska

   /m

 

 

Justyna Górowska

/m

 

Ola Kozioł

/m

 

Michał Łagowski

/m

 

Honorata Martin

/m

 

Magdalena Starska

/m