Przejdź do treści

Zbiegną się wszystkie świata strony

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 02.12.2014

4 BIENNALE ARS POLONIA  


Wystawa, Kino Biennale, Koncerty, Performansy, Warsztaty, Spotkania
12 września - 19 października

Wernisaż - 12 września, godz.18.00

Kuratorka: Małgorzata Sady.

Uczestnicy: Miłosz Benedyktowicz, Zbigniew Benedyktowicz, Ewa Benesz, Szymon Brzóska, Renata Buziak, Andrzej Chrzanowski, Barbara Drążkowska, Inga Fonar Cocos, Barbara Goshu, Joanna Helander, Andrzej Klimowski, Marcin Lenarczyk, Andrzej Panufnik, Camilla Panufnik, Roxanna Panufnik, Krystyna Piotrowska, Izabela Plucińska, Tomasz Pobóg-Malinowski, Joanna Rajkowska, Eugeniusz Rudnik.

Artyści, do których nawiązuje program 4. Biennale Ars Polonia:  Walerian Borowczyk, Roman Cieślewicz, Mikołaj Gogol, Jerzy Grotowski, Jan A.P. Kaczmarek, Krzysztof Komeda, Stanisław Lem, Jan Lenica, Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Roman Polański, Jan Potocki, Zbigniew Rybczyński, Quay Brothers, Alfred Schreyer, Bruno Schulz, Dymitr Szostakowicz, Wisława Szymborska, Teatr Ósmego Dnia, Franciszka i Stefan Themersonowie, Feliks Topolski, Roland Topor, Kazmierz Zielenkiewicz, Mirosław Żuławski    

 

ARS POLONIA 2014

Pisarz nigdy i nigdzie nie jest na wygnaniu, ponieważ nosi swoje własne królestwo czy republikę, czy miasto, czy schronienie, czy cokolwiek to jest, co nosi on w sobie. A jednocześnie każdy pisarz zawsze i wszędzie jest na wygnaniu, ponieważ jest wyparty z królestwa czy republiki. czy miasta, czy cokolwiek to jest, co się go wypiera. 

Stefan Themerson do Sekretarza Komitetu ds. Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 1951 r.

Czwarta odsłona Biennale Ars Polonia - Zbiegną się wszystkie świata strony - jest wyjściem poza sztuki sensu stricte wizualne. Przyjmuje formę otwierającą się na inne obszary działalności artystycznej: dźwięki - muzykę, działania parateatralne - warsztatowe, choreografię, film animowany, dokumentalny i fabularny oraz literaturę.
Wszystkim świata stronom nadajemy znaczenie dosłowne, pokazując sztukę artystów z miejsc wyznaczonych konkretnymi współrzędnymi geograficznymi, a także znaczenie metaforyczne, prezentując ?wszystkie" dziedziny sztuki. Łączymy kolażowo elementy wystawy w jedną całość, zachowując przy tym odrębny charakter każdego z nich. Wspólny mianownik tworzy nową jakość. 
Poza artystycznym Biennale uwzględnia również aspekt psychologiczno-socjologiczny, stanowiący bezpośrednie lub pośrednie implikacje wymiaru politycznego (bezpośrednie, kiedy sytuacja polityczna jest powodem wyjazdu z kraju, pośrednie - kiedy sytuacja polityczna tak a nie inaczej kształtuje warunki życia, dynamikę otoczenia intelektualno-artystyczno-kulturalnego). O tym mówią artyści w nagranych z nimi rozmowach. Spotykamy się z dziełem sztuki, artystą, a także z człowiekiem. 

Kuratorka:
Małgorzata Sady

_______________________________________________________


Program Biennale


 

Strona internetowa projektu

 

 

  /m

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Komitet honorowy:

 Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski

Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego 

Ryszard Zembaczyński - Prezydent Miasta Opola


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

/m