Przejdź do treści

Jubileusz Instytutu Plastyki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 16.04.2009

 

Wernisaż 9 kwietnia 2009, godz. 18.00


Wystawa jest jubileuszową prezentacją twórczości artystów związanych z Instytutem Plastyki częstochowskiej Akademii im. J. Długosza, gdzie od roku akademickiego 1977/1978 działa - założony z inicjatywy prof. Andrzeja Niekrasza - kierunek: Wychowanie plastyczne (obecnie: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Oprócz prac aktualnych pracowników, na przygotowanej ekspozycji zaprezentowane będą także dzieła emerytowanych twórców: pochodzących z Opola prof. Wincentego Maszkowskiego i prof. Tadeusza Wencla, którzy przez wiele lat wykształcili liczne rzesze studentów, a także wpływali na profil programowy i organizacyjny kierunku. Ponadto, uczestnicząc m.in.
w promocji kadry naukowej, współtworzyli warunki do powołania studiów artystycznych z zakresu Malarstwa i Grafiki.

Współorganizatorem wystawy jest

/m

 

Wybrane prace:


/m Adam Organisty

/m

Agnieszka Półrola

 

/m

Anna Stawiarska

 

/m

Magdalena Snarska