Przejdź do treści

Krzysztof M. Bednarski "Egzorcyzmy"

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 10.05.2013

Krzysztof M. Bednarski 
EGZORCYZMY

Wernisaż 09.05.2013, godz.18.00
Wystawa czynna do 23 czerwca
Spotkanie autorskie z KM Bednarskim: 6 czerwca, godz.18.00

Kurator wystawy: Łukasz Kropiowski

Na wystawę złożą się m.in. trzy cykle tematyczne, które od końca lat 70. są stale obecne w twórczości artysty: obiekty nawiązujące do słynnego ?Portretu Totalnego Karola Marksa", prace oparte na motywie laski ślepca oraz wariacje na temat motywu kolumny. Artysta na przestrzeni 30. lat powraca do tych samych wątków jednak jest to powrót po spirali - powrót do tego samego punktu na innym poziomie, w odmiennym kontekście historycznym, artystycznym, osobistym. 


/m Ćwiczenia z dialektyki: teza - antyteza - synteza, 1978-200.

 

Na wystawie prezentowane będą: rzeźby, obiekty, instalacje, projekty site-specyfic, video-performance.

Krzysztof  M. Bednarski - rzeźbiarz, akcjoner, twórca obiektów, instalacji i filmów video, plakacista. Mieszka w Rzymie i Warszawie.

Urodził się w 1953 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza (1973-1978). Od połowy lat 70. współpracował z Jerzym Grotowskim w jego okresie parateatralnym. W 1978 obronił dyplom pt. "Portret totalny Karola Marksa" pod kierunkiem prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, wyraz kpiny i oporu wobec oficjalnej ideologii PRL, który zarazem stał się początkiem aktualnego do dziś wątku w jego twórczości. Z wymową tej pracy współgrały rzeźby tworzone na przełomie lat 70. i 80., operujące motywem olbrzymiej dłoni ("Bilet", "Gest", obie z 1979, "Miejsce urodzenia" - 1982, "Victoria Victoria", wersja duża i mała, obie z 1983). W 1986 r. odbył ważną dla swego rozwoju duchowego i artystycznego podróż do Afryki równikowej. W 1987 r. znalazł nad Wisłą opuszczony kadłub jachtu, z którego zbudował instalację "Moby Dick". Po premierze w Muzeum ASP praca ta (od 1992 własność Muzeum Sztuki w Łodzi) była wielokrotnie eksponowana, za każdym razem w innej autorskiej aranżacji (m. in. Gdynia 1987, Rzym 1988, Berlin 1989, "Art from Poland", Budapeszt 1997, Warszawa 2000/01). Od 1988 r. zamieszkał w Rzymie, stale utrzymując kontakt z krajem. Na przełomie lat 80. i 90. tworzył serię rozbudowanych, wieloelementowych instalacji, często w połączeniu z projekcją (?Pasaże"). W tym czasie w jego twórczości pojawiają się także wątki zaczerpnięte z "Vision and Prayer" Dylana Thomasa ujęte w reliefowe tablice i frotaże.

Jest autorem pomników (m.in. Federico Felliniego w Rimini, Fryderyka Chopina w Wiedniu), laureatem stypendiów (stypendium Ministra Kultury i Sztuki, stypendium i pobyt studyjny w "Il Giardino" Daniela Spoerri, Seggiano, stypendium Leube Foundation, Salzburg-Gartenau) oraz nagród (m.in. Nagroda im. Katarzyny Kobro, Łódź, Nagroda Artystyczna kwartalnika ?Exit", Warszawa).


/m Heksastylos, 2008

 

/m

 The Eyes Are Not Here, There Are No Eyes Here, 2002, Targetti Light Art Collection

 

  /m

 Pomoc w działaniach promocyjnych :
 mobileword.pl

 

 Sponsor wystawy:

/m