Przejdź do treści

25-lecie ZPAP Polska Sztuka Użytkowa

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 23.03.2009

Adam Zbiegieni

Jubileusz 85-lecia

 

65  LAT PRACY TWÓRCZEJ

55 LAT NIEPRZERWANEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU PLASTYKÓW

35-LECIE PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA W ŚRODOWISKU OPOLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  

Adam Zbiegieni urodził się we Lwowie w 1924 r. Tam też spędził dzieciństwo i młodość. W czasie okupacji w 1942 r., jako harcerz, wstąpił
w szeregi podziemnej Armii Krajowej. Po przeszkoleniu został przydzielony do kontrwywiadu - sieć wtórna - oraz został kurierem obszaru lwowskiego. W tym czasie studiował w Szkole Artystycznej na wydziale grafiki użytkowej. Na początku 1944 roku abwera aresztowała rodziców Adama (jego nie zastano w domu). Niemcy przetrzymywali ich trzy miesiące w więzieniu gestapo wraz z rodzicami przyjaciela Adama Zbiegieniego - Antoniego Ganczarskiego. Adam Zbiegieni na  kilka miesięcy został oddelegowany do oddziałów leśnych AK w powiecie Mościska. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wrócił  do Lwowa i skończył Instytut Artystyczny w 1944 r.  Gdy zaczęły się aresztowania akowców przez NKWD, Adam uciekł ze Lwowa. Po wielu perypetiach, które wymagałyby oddzielnego opracowania,  przybył do Krakowa, gdzie w 1945 r. rozpoczął studia na Politechnice, a kontynuował w Gdańsku na Wydziale Architektury. Ponownie przeniósł się, tym razem do Wrocławia, gdzie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych - na  Wydziale Architektury Wnętrz. W czasie studiów w 1949 r. został aresztowany przez krakowski Urząd Bezpieczeństwa i osadzony na szesnaście miesięcy w podziemiach siedziby UB wraz z grupą innych osób, wśród których znajdował się jego przyjaciel z lwowskiego AK Antoni Ganczarski. Na dwa miesiące został przeniesiony do krakowskiego więzienia na Montelupich. Po zakończeniu śledztwa wrócił na studia i skończył je w 1952 r. Do Opola przyjeżdża w 1953 r. Podejmuje pracę jako architekt wnętrz, a jednocześnie rozpoczyna swą wieloletnią działalność środowiskową. Dąży do utworzenia struktur jednoczących
i biorących pod opiekę opolskich plastyków.

  

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW - POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA OKRĘGU OPOLSKIEGO

W okresie stanu wojennego, nastąpiło rozwiązanie wszystkich środowisk twórczych.

W 1984 roku  postanowiłem ponownie zorganizować środowisko opolskie
i w oparciu o Zarząd Główny ZPAP - Polska Sztuka Użytkowa powstał w Opolu okręg, którego zostałem prezesem. Funkcję tę pełniłem i do dziś pełnię społecznie.  Przy okręgu ZPAP - PSU w Opolu powstała fundacja Polska Sztuka Użytkowa Oddział Opole z Zarządem Głównym
w Warszawie. Prowadziliśmy działalność gospodarczą, która dawała możność realizacji zleceń plastycznych członkom związku.

W następnych latach powstają różne środowiska plastyczne. Reaktywowane zostaje  ZPAP Okręg w Opolu. W tym czasie opolskie Pracownie Sztuk Plastycznych przekształciły się w Sztukę Polską. Przedsiębiorstwo to, za pieniądze wypracowane przez zlecenia całego środowiska twórczego, wykupiło kamienice w Rynku. Budynek ten służy teraz ZPAP Okręg w Opolu.

W okresie dwudziestu pięciu minionych lat ZPAP - Polska Sztuka Użytkowa organizował wystawy, plenery i sympozja na Opolszczyźnie:
20 konfrontacji plastycznych w Kędzierzynie-Koźlu, plenery ceramiczne w Tułowicach, plenery malarskie: w Koźlu, w Dobrej, na zamku
w Mosznej, w Kamieniu Śląskim, w Białej, w Dylakach. Co roku organizujemy również plenery rodzinno -wczasowe dla naszych członków
i zaprzyjaźnionych artystów.  W Białej w 2007 roku odbył się pięćdziesiąty, jubileuszowy plener malarski. Na 50 plenerach powstało 8000 prac z czego 3000 było eksponowanych na 150 wystawach w Polsce i zagranicą: w miejscach gdzie odbywały się plenery, w Opolu i w Czechach oraz od wielu lat w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wszystkie plenery są udokumentowane katalogami. Brało w nich udział 1500 plastyków. Utrzymujemy kontakty z zagranicznymi  środowiskami plastycznymi. Wśród uczestników plenerów było około 250 gości m.in.
z partnerskich miast Opola - Biełgorodu (Rosja), Ivano -Frankivska (Ukraina), Székesfehérvar (Węgry), Kuopio (Finlandia), Mülhaim( Niemcy). Zapraszani są również plastycy z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Czechach oraz z Bułgarii, Białorusi, Rumunii, terenów byłej Jugosławii, Belgii, Francji, Holandii, Litwy i USA. W rewanżu nasi koledzy byli zapraszani na plenery
i wystawy w Polsce i za granicę: do Rosji, na Ukrainę, na Węgry, do Czech, do Jugosławii, Niemiec i Finlandii. Osobiście również reprezentowałem środowisko opolskich plastyków w wielu krajach. Organizowaliśmy też wystawy środowiskowe ?Forma". Obecnie organizujemy w Opolu w Klubie Akademickim wystawy indywidualne. Nasi członkowie pod patronatem ZPAP - PSU organizują wystawy
w swoich miastach. W 1998 roku nasz Związek reprezentowany był przez należących do niego plastyków na ogólnopolskiej wystawie we Wrocławiu. Artyści  z naszego grona wzięli udział w 1999 roku na zaproszenie Muzeum Śląska Opolskiego
w prezentacji opolskiego środowiska plastycznego pt. ?Résumé..."  W 2004 roku odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej okolicznościowa wystawa retrospektywna stanowiąca przegląd moich prac oraz obrazów twórców uczestniczących
w organizowanych przeze mnie plenerach. Świętowałem wówczas aż trzy jubileusze: 60-lecie pracy twórczej, 50-lecie działalności społecznej na rzecz opolskiego środowiska plastycznego, 40-lecie organizacji plenerów malarskich na Śląsku Opolskim. W roku obecnym każdej z tych liczb przybyła piątka. Do wymienionych rocznic dochodzi 25 lat naszego Związku.

Do ZPAP - PSU ?Sztuka Użytkowa" należy obecnie 125 osób. Chciałbym zaznaczyć, że w ich gronie jest dwóch kombatantów żołnierzy AK
z obszaru lwowskiego: Zdzisław Kuhl, Adam Zbiegieni (więzień polityczny 1949 - 50). Był nim również, nie żyjący już, Antoni Ganczarski (więzień polityczny w latach 1949 - 53)

Prezes ZPAP - PSU

Adam Zbiegieni

 

Władze Okręgu ZPAP-PSU w Opolu

         w kadencji 2008 - 2012

 

Zarząd:

Adam Zbiegieni - prezes

Józef Lewczak - wiceprezes

Andrzej Maruszczak - sekretarz

Tomasz Machowicz - skarbnik

Andrzej Haczkiewicz - członek

Ludmiła Małgorzata Sobolewska - członek

Kalina Świderska-Kaniewska - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Bomersbach - przewodniczący

Bogdan Madziewicz - z-ca przewodniczącego

Marian Wojewoda - sekretarz

Andrzej Otawa - członek

 

Sąd Koleżeński:

Zdzisław Kuhl - przewodniczący

Halina Zatwarnicka - członek

Krystyna Majcher - członek

 

Serdecznie garatulujemy jubileuszu!
Adam Zbiegieni - Prezes ZPAP Polska Sztuka Użytkowa otrzymał odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - srebrny medal Gloria Artis za swoją działalność na rzecz kultury. Ponadto podziękowania na ręce Prezesa złożyli: Wojewoda Opolski i Prezydent Miasta Opola.

           /m

 

        /m