Przejdź do treści

Salon Jesienny 2012

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 26.10.2012
Salon Jesienny jest corocznym, konkursowym przeglądem osiągnięć opolskiego środowiska artystycznego, organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Korzenie tej prestiżowej imprezy która od wielu lat ma miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu sięga przełomu lat 50 i 60. Od tego czasu impreza zdążyła na stałe wpisać się w artystyczny kalendarz Opola. Salon Jesienny ma charakter interdyscyplinarny. W tym roku na wystawie eksponowane będą dzieła które powstały w roku 2012 z zakresu malarstwa, grafiki, ceramiki, rzeźby, fotografii, multimediów i instalacje. Prace oceniane będą przez niezależną komisję spoza Opola w skład której wchodzić będą profesorowie uczelni artystycznych. Podczas wernisażu w dniu 25 października 2012r. zostanie ogłoszony werdykt jury dla najlepszych projektów m.in.: Grand Prix przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego, nagroda Prezydenta Miasta Opola, nagroda ZPAP i inne w zależności od pozyskanych sponsorów. Salon Jesienny jest prestiżowym wydarzenie artystyczne, na które czeka wielu sympatyków opolskiego środowiska twórczego.

Kuratorki wystawy: Małgorzata Futkowska, Joanna Preuhs

Regulamin:

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski oraz Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu organizują wystawę "Salon Jesienny 2012"
trwającą w czasie: 25.10.2012 r. - 18.11.2012 r.

Wystawa jest organizowana dla członków ZPAP
Okręg Opolski.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych .

1. Organizatorzy:

- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski
- Galeria Sztuki Współczesnej
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
- Urząd Miasta Opola
- Pozyskani sponsorzy

2. Założenia:
Wystawa ma charakter konkursowy.
Jest coroczną prezentacją dorobku twórczego opolskiego środowiska plastycznego. Ma na celu szerzenie kultury plastycznej i propagowania mecenatu artystycznego. Zachęca artystów do poszukiwania nowych środków wyrazu i technik.
Integruje środowisko i wprowadza zdrowy odruch konkurencji.
3. Warunki uczestnictwa:
1. Podstawowym warunkiem dopuszczenia pracy do wystawy jest rok jej powstania - 2012 r.
Prace z inną datą powstania nie zostaną dopuszczone do wystawy.
2. Uczestnicy mogą zaprezentować prace, które zajmują powierzchnię nie większą niż 4 m?. Prace zajmujące większą powierzchnię wystawową będą odrzucane z wystawy bez porozumienia z autorem.
3. Każdą pracę należy podpisać (imię i nazwisko, tytuł, technika, wymiary, rok powstania).
4. Zgłoszenia uczestnictwa:

Przyjmuje Biuro ZPAP do 24 września 2012 r. w godzinach od 9.00-12.30 (poniedziałek-piątek).
Zgłoszenie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszenia i zdjęcie pracy biorącej udział w wystawie w formie elektronicznej 300 DPI.
Wszystkie prace muszą być dostarczone do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2012 r.
Transport na kosz własny (dowóz i odbiór).
5. Organizacja wystawy:

- Komisarz Salonu ma prawo udziału w wystawie oraz udziału w Komisji Jury bez prawa głosu.
- Jury przyzna następujące nagrody:
? GRAN PRIX Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
? Prezydenta Miasta Opola ,
? Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski.
? i inne w zależności od pozyskanych sponsorów.
- Jury przyzna nagrody za zestaw prac lub pracę.
- Artyści po zakończeniu wystawy są zobowiązani do odebrania prac z Galerii Sztuki Współczesnej w terminie do 7 dni.
- Organizatorzy zapewniają bezpłatny katalog.
- Organizatorzy upoważnieni są do publikowania nadesłanych prac w mediach bez zgody i honorarium dla autora.
- Wszelkich informacji dotyczących "Salonu Jesiennego 2012" udzielają kuratorki wystawy:
1. Małgorzata Futkowska tel. 602647312
e-mail: malgorzata.futkowska@gmail.com

2. Joanna Preuhs tel. 606924553
e-mail: asiapreuhsss@o2.pl

3. Biuro ZPAP O / Opole,ul. Krakowska 1 ( II p.), tel. 77 454 91 56.

Kuratorki wystawy:
Joanna Preuhs
Małgorzata Futkowska


/m Kupczak Zajadacz Maryla, Trzy gracje, ceramika, 130x60 cm


/m Ignacy Nowodworski, Sfora, 2012, wysokość postaci 226cm, buk jesion, guma, szkło, drut


/m Maciej Maciąg, Po drugiej stronie ciszy, rysunek, 100/70 cm


/m Joanna Preuhs, z cyklu Droga: 2, 50/50, olej na płótnie


/m Józef Chyży, Hazardziści, rysunek, 140 x 100 cm, 2012