Przejdź do treści

Olomoucky Hattrick

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 04.12.2012

Tytuł:

OLOMOUCKÝ HATTRICK /OŁOMUNIECKI HATTRICK

Miejsca ekspozycji:
Galeria Sztuki Współczesnej, Związek Polskich Artystów Plastyków, BP Atelier
Wernisaż:
19 lipiec, godz,18.00, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Naprzeciw przyszłości

Mimo tego, że Opole i Ołomuniec łączy wieloletnie partnerstwo, trzeba uznać, że jeśli chodzi o sztukę plastyczną, nie wiemy o sobie nawzajem zbyt wiele. Prezentację wyboru twórczości ołomunieckich artystów w trzech opolskich galeriach traktujemy więc jako przełomowe posunięcie w nawiązywaniu relacji pomiędzy opolskimi i ołomunieckimi artystami. Mamy bowiem nadzieję, że podjęty dialog może być dla obu stron w przyszłości podniecający i inpirujący na wielu płaszczyznach. Tak polska, jak i czeska sztuka współczesna mają oczywiście swoją samodzielną historię, która w sposób naturalny przeplata się z historią sztuki europejskiej. Nie można jednak zapominać o fakcie, iż specyficzność obu współczesnych kultur artystycznych wywodzi się z wielu przerwanych w przeszłości więzi, związanych ze złożoną i tragiczną historią obszaru Europy Środkowej, brutalnie napiętnowanego przez dwie wojny światowe, a następnie - okres socjalizmu. Po rewolucyjnym 1989 roku było zrozumiałe, że czescy artyści, teoretycy i kuratorowie w pełni zwrócili swoją uwagę na sztukę zachodnioeuropejską, z nadzieją, że czeska sztuka niekonformistyczna, dławiona przez prawie czterdzieści lat przez system totalitarny (za wyjątkiem lat 60. oraz samego schyłku lat 80.), stanie się wkrótce znowu naturalną i oczywistą częścią dziejów europejskiej sztuki. Jak dzisiaj wiemy, to założenie okazało się niespełnione. Powodów, dlaczego nie udało się czeskiej sztuce niekonformistycznej wejść w świadomość społeczeństwa europejskiego, jest bardzo wiele. Jedną z możliwych przyczyn obecnego poczucia izolacji czeskiej sztuki współczesnej jest między innymi fakt, że Czesi, w fałszywym przekonaniu o swojej oczywistej światowości, zapomnieli o tym, że także w otaczających ich krajach byłego bloku sowieckiego powstawała i nadal powstaje godna uwagi sztuka. A więc dopiero w ostatnich latach stopniowo ożywia się zainteresowanie ruchem twórczym w Polsce, na Węgrzech, a naturalnie także na Słowacji, które owocuje nowymi, niespodziewanymi odkryciami, wybitnymi paralelami, a często także lepszym zrozumieniem swojego własnego rozwoju. Z radością i umiarkowaną dumą można powiedzieć, że Ołomuniec w tym ponownym odkrywaniu obszaru środkowoeuropejskiego odgrywa w ostatnich latach znaczącą rolę, przede wszystkim dzięki działalności Muzeum Sztuki Ołomuniec, wsparciu Kraju Ołomunieckiego i zrozumienu i zainteresowaniu Miasta Statutarnego Ołomuniec. Z boku nie stoi też Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, a mianowicie Katedra Wychowania Plastycznego na Wydziale Pedagogicznym. W miarę swoich możliwości wspierają wystawy międzynarodowe prezentujące artystów z okolicznych krajów także Galeria G oraz Galeria Caesar. Momentem kluczowym dla stopniowej integracji Ołomuńca, jak i ogólnie pojętej czeskiej sztuki w obszar środkowoeuropejski, stało się powstanie Forum Środkowoeuropejskiego Ołomuniec, które zainicjowało Muzeum Sztuki Ołomuniec. Akt założycielski Forum, skupiającego się w pierwszym etapie na badaniu i kolekcjonowaniu powojennej sztuki środkowoeuropejskiej z naciskiem na lata 1945-1989, podpisano 19 czerwca 2008 r. w Ołomuńcu przez ministrów kultury Grupy Wyszehradzkiej. Projekt uzyskał także trzech partnerów lokalnych - Kraj Ołomuniecki, miasto Ołomuniec i Uniwersytet Palackiego. Już siedem lat wcześniej, w 2001 r. Muzeum Sztuki nawiązało owocną dla obu stron współpracę z krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury, a w 2004 r. z Szent István Király Muzeum w Székesfehérvárze, z którymi do dzisiaj utrzymuje kontakty robocze. Szczególnie intensywna współpraca przebiega w ostatnich latach z polskimi kolegami. Zanim przystąpimy do krótkiego opisu koncepcji wystawy, przyda się pobieżnie przejrzeć rozwój ołomunieckiej sceny artystycznej w minionych dekadach. W czasach ustroju socjalistycznego kierowano oficjalnym życiem artystycznym i ograniczano je za pomocą dyrektywnego działania Związku Czeskich Artystów Plastyków, będącym de facto jednym z instrumentów władzy partii komunistycznej. Obok niego w Ołomuńcu działała w miarę duża scena półoficjalna, należąca do tzw. szarej strefy. W opozycji do systemu stała mała grupa niekonformistycznych artystów o bardzo różnym ukierunkowaniu: od tematyki religijnej do undergroundu. W 1991 roku Związek Czeskich Artystów Plastyków rozwiązał swoją działalność i powstała Unia Artystów Plastyków Republiki Czeskiej z wieloma lokalnymi oddziałami, które zrzeszają artystów na czysto zawodowej płaszczyźnie. Razem z transformacją Związku w Unię w całym kraju ożywiło się zainteresowanie różnego typu stowarzyszeniami artystycznymi (wszelkie stowarzyszenia zostały zlikwidowane po 1948 roku). W Ołomuńcu w tym czasie powstały dwie ?konkurencyjne", w dobrym tego słowa znaczeniu, grupy plastyków: Unia Artystów Plastyków Regionu Ołomunieckiego prowadząca Galerię G oraz Stowarzyszenie Ołomunieckich Artystów Plastyków prowadzące Galerię Caesar. Te dwie grupy do dzisiaj są siłą napędową życia artystycznego w całym regionie i, dzięki ich zdolności do wzajemnej współpracy nad projektami o znaczeniu ponadregionalnym, ich wpływ na rozwój tutejszej sceny plastycznej wydaje się być zasadniczy. Aby wyrobić sobie podstawowe pojęcie o sile tych stowarzyszeń trzeba dodać, że do Unii Artystów Plastyków Regionu Ołomunieckiego przynależy ok. 90 członków, a do Stowarzyszenia Ołomunieckich Artystów Plastyków należy około 40 artystów, przy czym w stutysięcznym mieście działa ok. 250 artystów, oczywiście na bardzo zróżnicowanym poziomie. Pewnym problemem pokoleniowym zdaje się być fakt, że oba stowarzyszenia zrzeszają przeważnie autorów średniego i starszego pokolenia. Młodzi twórcy wybierają raczej indywidualne drogi... Wystawa, którą po stronie czeskiej zainicjował Kraj Ołomuniecki, nie jest (a od samego początku nie miała być) projektem stricte autorskim, który przedstawiłby tylko te przejawy, które są najbliższe preferencjom osobistym autorów wystawy (Ladislav Daněk, Jiří Hastík, Miroslav Schubert). Wręcz odwrotnie, ze względu na cel wystawy - pierwsza prezentacja ołomunieckich artystów w Opolu - trzeba było przedstawić jak najszersze spektrum poglądów w ramach współczesnej ołomunieckiej sceny plastycznej. Z lekką przesadą można powiedzieć, że każdy z autorów na wystawie reprezentuje pewien kirunek lub tendencję, która ma w ołomunieckim środowisku szerszy rezonans. Wybierając poszczególne postacie pamiętaliśmy również o tym, żeby wystawa, chociaż znajduje się w trzech różnych pomieszczeniach wystawowych, działała jako jedna luźno skomponowana całość i przedstawiła w pigułce kilka pokoleń tutejszej sceny artystycznej. Z powodów przestrzennych i technicznych zrezygnowano z wyboru dzieł wymagających złożoną instalację. Specjalnie preferowano media tradycyjne. Nie trzeba zresztą maskować, że Ołomuniec w przeszłości ani dziś nie należy do miejsc na mapie sztuki, w których powstają rewolucyjne idee. Jego specyficzności trzeba poszukiwać przede wszystkim w miarę intensywnym dialogu z tutejszym genius loci, z drugiej zaś strony w lokalnych i czasami dość oryginalnych reakcjach na rozwój sztuki w ciągu całego dwudziestego wieku. A więc najbardziej typową cechą całej ołomunieckiej sceny artystycznej jest skłonność do stylizacji retro, podsycana zarazem trudno pojętą nostalgią za czymś, co przeminęło dawno temu. Mówiąc obrazowo, wydaje się, że zdecydowaną większość tutejszych autorów niezbyt interesuje czas teraźniejszy, lecz raczej czas w ujęciu teologicznym... Pomimo to mamy nadzieję, że jeżeli zostanie ołomuniecka wystawa pozytywnie przyjęta, może się uda w najbliższej przyszłości rozwinąć intensywną współpracę także na polu projektów bardziej eksperymentalnych, których głównymi postaciami powinni być przede wszystkim przedstawiciele młodego pokolenia artystycznego.
 
Ladislav Daněk, Ołomuniec 2012

 

 

Galeria Sztuki Współczesnej

hastik /m

Jiří Hastík

Narozen / Urodzony / Born 17. 12. 1945, Uherské Hradiště (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Malíř, kreslíř, grafický designér, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby, teoretik a kurátor výstav, věnuje se rovněž literární tvorbě / Malarz, rysownik, grafik, artysta sztuki użytkowej i monumentalne dzieło, teoretyk i wystawa i pisarz / Painter, draughtsman, graphic designer, artist of compositions in the field of applied art and large- scale works, theoretician, exhibition curator and writer. Studia / Studies: 1964-1966 Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, obor architektura; 1970-1975 Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc katedra výtvarné teorie a výchovy. Samostatně vystavuje od roku 1981 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1981 roku / He has had solo exhibitions since 1981 (CZ, A, D), kolektivně od roku 1970 / wspólnie od 1970 roku / collective exhibitions since 1970 (CZ, PL, D, A, NL, I, E, SK, LT, LV, EST, V, USA). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Muzeum umění Olomouc (CZ); Galerie výtvarného umění, Ostrava (CZ); Ministerstvo zahraničí ČR (CZ), Městská galerie Trutnov (CZ); Vlastivědné muzeum, Šumperku (CZ); Statutární město Olomouc (CZ); Obec Spytihněv; Muzeum Archidiecezjalne Katowice (PL), Mini Print International Cadaques (E), Galerija DLUM, Maribor (SLO). Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka, (od / since 1990, Olomouc), Kunstkreis 24 (od / since 2004, Wien, A), Ars Communicat, Linz (od / since 2006). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Jiří Hastík. RetroPerspektiva. Obrazy, kresby, obiekty 1960-2005. Publikace k výstavám. Texty Ladislav Daněk, Jiří Hastík et al. Olomouc 2005.

sedlacek /m

Jiljí Sedláček

Narozen / Urodzony / Born: 16. 10. 1956, Olomouc (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc (CZ). Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací do architektury / Malarz, rysownik, grafik, artysta architektury / Painter, draughtsman, graphic artist, artist of compositions in the field of architecture. Studia / Studies: 1972-1976 Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště; 1977-1983 Akademie výtvarných umění, Praha (O. Oplt). Samostatně vystavuje od roku 1984 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1984 roku / He has had solo exhibitions since 1984 (CZ, I, A), kolektivně od roku 1977 / wspólnie od 1977 roku / collective exhibitions since 1977 (CZ, I, D, NL, V, LT, LV, EST). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Muzeum umění Olomouc, Statutární město Olomouc. Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Svaz českých výtvarných umělců (1988-1990), Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 1990). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Kolektiv autorů: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003, Ro-Se, díl XIII. Ostrava, Výtvarné centrum Chagall 2003, s. 279-280.

vacek /m

Zdeněk Vacek

Narozen / Urodzony / Born: 1. 6. 1940, Ostrava-Zábřeh (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc (CZ). Malíř, grafik, autor objektů, realizací do architektury a realizací v oboru užitého umění, fotograf a filmař / Malarz, grafik, autor obiektów architektury do wdrożenia i realizacji w dziedzinie sztuki użytkowej, fotograf i filmowiec / Painter, graphic artist, objects artist, artist of compositions in the field of architecture and compositions in the field of applied art, photographer and film producer. Studia / Studies: Soukromá výtvarná studia u malířů / Studied at private studies with the painters: A. Beran, A. Kučera a J. Sedláček (1960-1965); Filmová fakulta Akademie múzických umění v Praze (1961). Samostatně vystavuje od roku 1982 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1982 roku / He has had solo exhibitions since 1982 (CZ), kolektivně od roku 1965 / wspólnie od 1965 roku / collective exhibitions since 1965 (CZ, SK, D, E, NL, RUS, D, A, V, PL). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Ministerstvo zahraničí ČR (CZ), Muzeum umění Olomouc (CZ); SmKNV, Ostrava. Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 1990). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Vacek, Zdeněk et al.: Zdeněk Vacek. Tvorba 1960-2010. Olomouc 2010.

forman /m

Pavel Forman

Narozen / Urodzony / Born: 11. 11. 1977, Bruntál (CZ). Žije a pracuje v Olomouci, Bruntále, Berlíně / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu, Bruntál, Berlin / Lives and works in Olomouc, Bruntál, Berlin. Malíř, performer, básník / Malarz, performer, poeta / Painter, performer, poet. Studia / Studies: 1997-2001 Univerzita Palackého, Olomouc ; 2002-2003 Humboldt Universität, Berlin, New German literature (D); 2003-2006 Universität der Künste, Berlin, (D) Faculty of Fine Arts, Institute for art in context (D); 2010-2012 Univerzita Palackého, Olomouc (CZ), PhD programme; 2011 National College of Art and Design (IR), academic fellowship, Dublin, Ireland. Samostatně vystavuje od roku 1997 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1997 roku / He has had solo exhibitions since 1997 (CZ, D, DK), kolektivně od roku 2001 / wspólnie od 2001 roku / collective exhibitions since 2001 (CZ, SK, D, DK, SLO, MK, P, NL, LT, RUS). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Národní galerie, Praha; Muzeum moderního umění, Olomouc; Centrum současného umění, Moskva (RUS); Galerie J. Koniarika, Trnava (SK); Makedonské ministerstvo kultury, Skopje (MK); Městská knihovna, Ptuj (Slovinsko); Museo de la Cerveira (P) Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Vrak, Jan - Forman, Pavel: Forman. [Bruntál 2010].

janovska /m

Eva Shemba Janovská

Narozena / Urodzona / Born: 5. 6. 1977, Olomouc (CZ). Žije a pracuje v Bratislavě / Mieszka i pracuje w Bratysławie / Lives and works in Bratislava (SK). Malířka, autorka multimediálních děl, fotografických objektů, animowanych videí a performance / Malarz, autor dzieła multimedialne, obiekty fotograficzne, animowane filmy i spektakle / Painter, the author multimedia works, photo objects, animated videos and performances. Studia / Studies: 1991-1995 Střední umělecko-průmyslová škola, Uherské Hradiště; 1995-2002 Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava, SK, ("Open studio", Profesor Rudolf Sikora); 2006-2009 Vysoká škola múzických umění, Bratislava, SK, (divadelní scénografie). Samostatně vystavuje od roku 2001 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 2001 roku / She has had solo exhibitions since 2001 (CZ, SK), kolektivně od roku 1998 / wspólnie od 2003 roku / collective exhibitions since 1998 (CZ, SK, D, BG). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Mladé sovy. Výběr z mladých olomouckých výtvarníků. Katalog výstavy. Texty Miroslav Schubert a vystavující autoři. Olomouc, Galerie Caesar 2007.

jedlicka /m

David Jedlička

Narozen / Urodzony / Born: 12. 11. 1969, Brno (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Malíř, kreslíř, vysokoškolský pedagog, hudebník / Malarz, rysownik, wykładowca uniwersytecki, muzyk / Painter, draughtsman, university teacher, musician. Studia / Studies: 1922-1997 Ostravská univerzita, Ostrava, katedra výtvarné tvorby, ateliér malby. Samostatně vystavuje od roku 1995 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1995 roku / He has had solo exhibitions since 1995 (CZ), kolektivně od roku 1995 / wspólnie od 1995 roku / collective exhibitions since 1995 (CZ, SK, A). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Národní galerie, Praha (CZ). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Nejmladší / The Youngest. Katalog výstavy. Texty Milan Knížák, Tomáš Vlček, Jiří Valoch, medailony autorů. Praha, Národní galerie 2003, s. 66-67.

kucova /m

Jana Kučová

Narozena / Urodzona / Born: 29. 4. 1976, Olomouc (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Autorka prostorových objektů, kreseb, asambláží / Autor obiektów przestrzennych, rysunki, zespołów / The author of spatial objects, drawings, assemblages. Studia / Studies: 1990-1994 Gymnázium Šternberk; 1995-1997 SZŠ obor zubní technik; 2000-2005 Univerzita Palackého, Olomouc, katedra výtvarné výchovy. Kolektivně vystavuje od roku 2000 / Wystawione w wystawach zbiorowych od 2000 roku / She has had collective exhibitions since 2000. Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Mladé sovy. Výběr z mladých olomouckých výtvarníků. Katalog výstavy. Texty Miroslav Schubert a vystavující autoři. Olomouc, Galerie Caesar 2007.

sembera /m

Oldřich Šembera

Narozen / Urodzony / Born: 6. 7. 1948, Rýmařov (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Malíř, kreslíř, fotograf, grafický designer / Malarz, rysownik, fotograf, grafik / Painter, draughtsman, photographer, graphic designer. Studia / Studies: 1963-1967 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno; 1970-1975 Univerzita Palackého v Olomouci, katedra výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty. Samostatně vystavuje od roku 1976 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1976 roku / He has had solo exhibitions since 1976 (CZ, S), kolektivně od roku 1973 / wspólnie od 1973 roku / collective exhibitions since 1973 (CZ, A, CH, SK, F, RUS, USA). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Galerie výtvarného umění v Liberci (CZ), Muzeum umění Olomouc (CZ); Muzeum Krnov. Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: TT klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (od / since 1990); Kruh Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (od / since1990); Spolek olomouckých výtvarníků (od / since 1991). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: OL-03-12. Oldřich Šembera. Publikace k výstavě. Texty Ivo Binder (ed.) et al. Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2012.

snajdr_jun /m

Miroslav Šnajdr jun.

Narozen / Urodzony / Born: 7. 12. 1961, Olomouc (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Malíř, kreslíř / Malarz, rysownik / Painter, draughtsman. Studia / Studies: 1977-1981 Střední uměleckoprůmyslová škola, Brno; 1981-1985 Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc. Samostatně vystavuje od roku 1983 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1983 roku / He has had solo exhibitions since 1983 (CZ, SK, CH), kolektivně od roku 1984 / wspólnie od 1984 roku / collective exhibitions since 1984 (CZ, SK, D, CH). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Muzeum umění Olomouc; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; Královopolská Brno a. s. Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: TT klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (od / since 1990), Spolek olomouckých výtvarníků (od / since 1991). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Daněk, Ladislav: Miroslav Šnajdr ml. Práce z let 1973-200. Olomouc 2001.

snajdr_sr /m

Miroslav Šnajdr sr.

Narozen / Urodzony / Born: 8. 11. 1938, Toveř u Olomouce (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Malíř, kreslíř, příležitostný grafik / Malarz, rysownik, grafik / Painter, draughtsman, occasional graphic artist. Studia / Studies: 1952-1956 Vojenská hudební škola v Liberci / Military Music School in-Liberec; 1962-1967 Státní konzervatoř v Brně, obor lesní roh / State Conservatory in Brno, French Horn. V letech 1961-2001 působil jako hornista v Moravské filharmonii Olomouc / From 1961-2001 he played French horn for the Moravian Philharmonic in Olomouc. Samostatně vystavuje od roku 1967 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1967 roku / He has had solo exhibitions since 1967 (CZ, SK, F), kolektivně od roku 1965 / wspólnie od 1965 roku / collective exhibitions since 1965 (CZ, SR, E, R, PL, D, F, CH, NL, CAN, USA). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Národní galerie, Praha (CZ); Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (CZ); Galerie Zlatá husa, Praha; Galerie Benedikta Rejta, Louny (CZ); Moravská galerie, Brno (CZ); Horácká galerie výtvarného umění, Nové město na Moravě (CZ); Muzeum umění Olomouc (CZ); Krajská galerie výtvarného umění, Zlín (CZ); Staatliche Kunstsammlungen Dresden (D); Galerie Benedet, Ovideo (E); Music Department of the University of Sydney (AUS). Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: TT klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (od / since1990); Spolek olomouckých výtvarníků (od / since 1991); Umělecká beseda, Praha (od / since 1992). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Schubert, Miroslav (ed.): Miroslav Šnajdr st. Olomouc, Galerie Caesar 2009.

zlamal /m

Petr Zlamal

Narozen / Urodzony / Born: 21. 3. 1949, Olomouc (CZ). Žije a pracuje ve Šternberku / Mieszka i pracuje w Šternberk / Lives and works in Šternberk (CZ). Malíř, kreslíř, autor realizací v oblasti užitého umění a monumentální tvorby / Malarz, rysownik, artysta sztuki użytkowej i sztuki pomnikowej / Painter, draughtsman, artist of compositions in the field of applied art and large scale work. Studia / Studies: 1968-1974 Akademie výtvarných umění, Praha. Samostatně vystavuje od roku 1963 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1963 roku / He has had solo exhibitions since 1963 (CZ, I, D), kolektivně od roku 1975 / wspólnie od 1975 roku / collective exhibitions since 1975 (CZ, PL, I, D, NL, V, USA). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Ministerstvo kultury České republiky (CZ), Muzeum umění Olomouc (CZ); Statutární město Olomouc (CZ). Členství v uměleckých spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 1990), Občanské sdružení Grimm, Šternberk (od / since 2001). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Petr Zlamal. Archeologie paměti. Obrazy 1979-2009. Publikace k výstavě. Texty Ladislav Daněk (ed.) et al. Olomouc, Agentura Galia 2009.

 

Galeria Pierwsze Piętro ZPAP Opole

macku /m

Michal Macků

Narozen / Urodzony / Born: 17. 4. 1963, Bruntál, (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Fotograf / Photographer. Studia / Studies. 1981-1985 Technologická fakulta VUT Brno; 1986-1989 Institut výtvarné fotografie, Praha. Samostatně vystavuje od roku 1990 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1990 roku / He has had solo exhibitions since 1990 (CZ, AUS, A, B, DK, FIN, D, I, MAL, MEX, NL, P, RUS, SK, S, CH, TR, UK, USA), kolektivně od roku 1995 / wspólnie od 1995 roku / collective exhibitions since 1995 (CZ, SK, A, UK, F, E and more). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Muzeum umění Olomouc (CZ); Moravská galerie, Brno(CZ); Museum Ludwig, Cologne, (D); Museum of Fine Arts, Houston (USA); Museet for Fotokunst, Odense, (DK); The Royal Library of Denmark, Copenhagen (DK); Maison Européenne de la Photographie, Paris (F); Harvard Visual Center, Cambridge, Massachusetts; The Art Institute of Chicago, Illinois (USA); MOPA - Museum of Photographic Arts, San Diego, (USA); Smith College Museum of Art, Northampton, Massachusetts, (USA). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Michal Macků. Vize, čin, sen, smrt (Vision, Deed, Dream, Death), Exhibition catalogue. Text Lucia Lendelová, Brno, Galerie Brno 2005.

 

BP Atelier

dusik /m

David Dusík

Narozen / Urodzony / Born: 8. 12. 1972, Šternberk (CZ). Žije a pracuje v Olomouci / Mieszka i pracuje w Ołomuńcu / Lives and works in Olomouc. Fotograf, počítačový grafik a grafický designer / Fotograf, grafik komputerowy artysta i grafik / Photographer, computer graphic artist and graphic designer. Studia / Studies: 1988-1991 SPŠE, Olomouc; 2007-2012 Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezská univerzita, Opava. Samostatně vystavuje od roku 2007 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 2007 roku / He has had solo exhibitions since 2007 (CZ, NL), kolektivně od roku 2003 / wspólnie od 2003 roku / collective exhibitions since 2003 (CZ, A, I, CAN). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Statutární město Olomouc. Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 2005). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Sedum ku pěti. Výstava mladých členů a přátel UVUO (obrazy, fotografie, volná tvorba). Katalog výstavy. Neznačený text, medailony autorů. [Olomouc, Unie výtvarných umělců Olomoucka 2006].

stibor /m

Miloslav Stibor

Narozen / Urodzony / Born: 11. 7. 1927, Olomouc (CZ) - zemřel / zmarł / died 7. 3. 2011, Olomouc. Žil a pracoval v Olomouci/ Żył i pracował w Ołomuńcu / Lived and worked in Olomouc. Fotograf, publicista, autor odborných textů, vysokoškolský učitel, nositel mezinárodního titulu EFIAP (1970) / Fotograf, dziennikarz, autor tekstów akademickich, nauczyciel akademicki, laureat międzynarodowego tytułu EFIAP (1970) / Photographer, journalist, author of professional texts, university professor. Holder of the international title EFIAP (1970). Studia / Studies: 1947-1952 Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, (1952 doktorát / doctor degree in 1952). Samostatně vystavoval od roku 1967 / Oddzielnie wystawiane od 1967 roku / He has had solo exhibitions since 1967 (CZ, SK, A, I, D, F, PL, EST, LT, LV, H, JAP), kolektivně od roku 1957 / wspólnie od 1957 roku / collective exhibitions since 1957 (CZ, RUS, USA, CAN, E, AUS ad.). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Národní galerie, Praha (CZ), Moravská galerie, Brno (CZ), Muzeum umění Olomouc (CZ), Slezské zemské muzeum, Opava (CZ), Agfa - Gewaert Historama Leverkusen (D); Museum Lugwig, Köln (D). Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Tvůrčí skupina Ohnisko (1962-1967), Svaz českých fotografů (1969-1990), Asociace fotografů České republiky (1990-2011), Unie výtvarných umělců Olomoucka (1990-2011). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Horníček, Miroslav - Baran, Ludvík: Miloslav Stibor. Ostrava, Profil 1989. - Miloslav Stibor. Fotografie. Publikace k výstavě. Texty Štěpánka Bieleszová (ed.) et al. Olomouc, Muzeum umění 2007.

leonidova /m

Lenka Spáčilová-Leonidová

Narozena / Urodzona / Born: 20. 1. 1976, Olomouc (CZ). Žije a pracuje v Drysicích (Vyškov) / Mieszka i pracuje w Drysice / Lives and works in Drysice (Vyškov). Fotografka /Photographer. Studia / Studies: 1988-1993 Secondary English School, Nicosia, Cyprus, Kypr, CY; 1994-1998 University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA (bakalářské studium fotografie / bachellor studies of photography). Od / since 2009 Institut tvůrčí fotografie, FPF Slezská univerzita, Opava. Samostatně vystavuje od roku 2000 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 2000 roku / She has had solo exhibitions since 2000 (CZ, CY), kolektivně od roku 1998 / wspólnie od 1998 roku / collective exhibitions since 1998 (CZ, SK, LT, LV, EST, USA). Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 2004). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Sedum ku pěti. Výstava mladých členů a přátel UVUO (obrazy, fotografie, volná tvorba). Katalog výstavy. Neznačený text, medailony autorů. [Olomouc, Unie výtvarných umělců Olomoucka 2006].

trizuljak /m

Marek Trizuljak

Narozen / Urodzony / Born: 7. 6. 1953, Bratislavě (SK). Žije a pracuje v Seničce, u Olomouce / Mieszka i pracuje w Senička, koło Ołomuńca / Lives and works in Senicka, near Olomouc. Malíř, sklářský výtvarník, sochař, autor realizací do architektury a v oblasti užitého umění, fotograf, básník, výtvarný publicista, kurator / Malarz, artysta szkła, rzeźbiarz, artysta architektury i sztuki stosowanej, fotograf, poeta, pisarz sztuki, kurator / Painter, glass artist, sculptor, artist of the architecture and applied arts, photographer, poet, publicist, exhibitions curator. Studia / Studies: 1968-1973 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod; 1975-1981 Akademie výtvarných umění, Praha. Samostatně vystavuje od roku 1984 / Wystawione w indywidualnych wystawach od 1984 roku / He has had solo exhibitions since 1984 (CZ, SK, D, I), kolektivně od roku 1982 / wspólnie od 1982 roku / collective exhibitions since 1982 (CZ, SK, A, PL, NL, I, D, VEN, KUWAIT, CAN). Zastoupení ve veřejných sbírkách / Reprezentowane w zbiorach publicznych / Representation in public collections: Oblastná galéria, Nitra (SK); Matica slovenská, Martin (SK); Galerie BRAK - Umělecké sbírky města Voorburg, Voorburg (NL); Slovenská Poisťovňa, Košice (SK); Nadace Kék Villág, Budapest (H); Statutární město Olomouc (CZ); Nadační fond Josefa Luxe Praha (CZ). Členství v uměleckých skupinách a spolcích / Członkostwo w klubach i grup artystycznych / Membership of artists' group and unions: Unie výtvarných umělců Olomoucka (od / since 1990), Sdružení Q, Brno (od / since 2006). Základní literatura / Podstawowa lektura / Essential Literature: Badalíková, Olga - Pancino, Marco Angelo - Asmus, Dietlinde - Hastík, Jiří - Trizuljak, Marek: Marek Trizuljak. [Olomouc 1999]. - Höhmová, Zdena - Všetička, František - Trizuljak, Marek:Marek Trizuljak. Výběr z tvorby 1980-2008. Nákladem autora 2008.


Kurátoři výstavy / Kuratorzy wystawy: Ladislav Daněk (GSW), Miroslav Schubert (ZPAP), Jiří Hastík (BP Atelier)

Koordinátor projektu / Koordynator Projektu: Miroslav Schubert