Przejdź do treści

Korespondencja

Lokalizacja Galeria Sztuki Współczesnej
Czas 02.06.2010

KORESPONDENCJA - KORRESPONDENZ

Polsko-niemiecki projekt artystyczny pt. Korespondencja - Korespondenz jest efektem współpracy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Verein Berliner Kunstler w Berlinie.

Podczas wielu spotkań narodził się pomysł zorganizowania szeroko rozumianej wymiany artystycznej w zakresie sztuk wizualnych pomiędzy środowiskiem artystycznym Opola i Berlina. Celem projektu ?Korespondencja" jest promocja najnowszej sztuki polskiej i niemieckiej oraz  nawiązanie dialogu pomiędzy artystami z obu krajów. Wystawy niemieckich twórców w Opolu i polskich w Berlinie pełnią funkcję platformy dla interkulturowych spotkań między różnymi uczestnikami oraz przemawiać będą do szerokiego kręgu odbiorców.

Z kilkudziesięciu propozycji przygotowanych przez Opole i Berlin kuratorzy, historcy sztuki i artyści związani z GSW i VBK wybrali prace, które mają być zaprezentowane w Opolu (czerwiec 2010) i w Berlinie (lipiec 2010). Opolska galeria wytypowała 17 twórców niemieckich, których wystawę przygotuje w swych salach. Analogicznie związek wskazał 17 twórców polskich, których promować będzie w Niemczech.

 

Wystawa Korespondencja w Opolu

         Czerwcowa wystawa w Opolu pokazuje prace siedemnastu artystów związanych z VBK w Berlinie. Twórcy zrzeszeni w organizacji VBK nie reprezentują jednolitego programu artystycznego - każdy z nich jest indywidualnością - tworzy własne niezależne projekty. W konsekwencji wystawa w Opolu ma charakter interdyscyplinarny i wielotematyczny. Ekspozycja ukazuje różnorodność postaw niemieckich artystów w interpretacji artystycznych problemów i porusza wiele tematów zaczerpniętych z różnych dziedzin życia.

         Dominujące na wystawie malarstwo można podzielić w sposób tradycyjny, na abstrakcyjne i figuratywne, jednocześnie czerpiące z różnych doświadczeń historii sztuki. Figura ludzka pojawia się w wielu obrazach w kontekście miasta, krajobrazów czy wprowadzona jest w abstrakcyjne przestrzenie. Tkanka miejska widoczna jest szczególnie w malarstwie Barbary Czarnojahn - ukazuje ona w ekspresjonistycznej formie ulice, fabryki i ludzi przemieszczających się miejskim zgiełku. Prace artystki nawiązują do sposobu malowania artystów spod szyldu nowej ekspresji charakterystycznej dla malarstwa w latach 80. Podobne w wyrazie są prace malarskie Marianne Gielen, wzbogacone o niezwykle wyrazisty kolory. Ekspresyjne przedstawienia ludzkich postaci widoczne są również w malarstwie Inge H.Schmidt. Postać ludzka dominuje ponadto w malarstwie Andrei Streit, jednak formalnie jest to zupełnie inne podejście do twórczości. Malarka ?kadruje" swoje prace w charakterystyczny sposób nawiązujący do doświadczeń fotografii lub, jak możemy się domyślać, jest to studium malarskie przetwarzające fotograficzny obraz: widzimy tu postaci wyłaniające się z tłumu wtopione w neutralne tło. Sylwetki ukazane są z lotu ptaka czy z charakterystycznej żabiej perspektywy. Inny rodzaj przedstawień malarskich prezentują prace Silke Bartsch. Charakterystyczny w jej twórczości jest wybór zimnej palety barwnej: fiolety, błękity, biele. Artystka ukazuje opuszczone przestrzenie; drewniane konstrukcje - szopy czy wierzę widokową przypominającą ambonę strzelniczą. Kompozycja i wybór tematu wprowadzają pewien niepokój, a zimne barwy budują napięcia. Na wystawie pojawiła się również czarno - biała fotografia. Wyalienowana sylwetka człowieka dominuje w pracach Sibylle Hoessler gdzie postać ludzka ukazana jest na tle czarno - białych krajobrazów. Natomiast Manfred M. Sackmenn pokazuje prace fotograficzne ukazujące młodych ludzi, tu sylwetki postaci celowo ?rozpikselowane" wprowadzały niepokojący klimat.

         Kilka innych prac na wystawie stanowi przykład abstrakcji. Monika Bartsch w swoich obrazach w ekspresyjny sposób komponuje zimne kolory - mnoży zdecydowane pociągnięcia pędzlem w ziemistych tonacjach. Urlike Frank natomiast w abstrakcyjne ciepłe plamy barwne ?wtapia" plany gotyckich bazylik, zapisy nutowe, fragmenty starodruków. Charakterystyczne podejście do rysunku i grafiki komputerowej prezentują Jurgen Kelling - tworzy on rysunki tuszem, stawiając misternie kolejne małe kreski w chaotycznych układach. Grafiki komputerowe Arniki Grosse są wysmakowaną estetycznie próbą nawiązania do sztuki ulicy - rysunków kredą na miejskich murach lub chodnikach. Artystka na imitujących szorstką fakturę tłach sytuuje fragmenty napisów pochodzących z reklam czy innym razem wykreśla linie przypominająca ?grę w klasy".

         Inną grupą prac niemieckich twórców są formy przestrzenne. Dominują dwie instalacje: Moniki Ortmann, która zaanektowała galerię Aneks i metafizyczne w wyrazie projekty Helgi Wagner. Klaudia Hartwig pokazuje obiekty wykonane z juty i drutu. Mają one ażurowy charakter i nawiązują do organicznych form. Bardzo oryginalnie na wystawie prezentują się prace Jutty Barth - małe figurki będące gipsowymi korpusami ludzkiego ciała.

         Wystawa w Opolu pokazuje jak szerokie spektrum tematów i technik interesuje współczesnych twórców w Niemczech.

W Opolu w terminie od 2 do 27 czerwca swoje prace prezentują:

Jutta Barth, Monika Bartsch, Silke Bartsch, Barbara Czarnojahn,  Ulrike Frank, Marianne Gielen, Arnika Grosse, Claudia Hartwig, Sibylle Hoessler, Jürgen Kellig,  Monika Ortmann, Manfred M. Sackmann, Inge H. Schmidt,  Andrea Streit, Helga Wagner.

Wernisaż 2 czerwca - środa, godz.18.00 

Wystawa czynna codziennie od 3 do 27 czerwca w godzinach od 10.00 do 18.00. 

 

 

/m