Przeskocz nawigację

Zasady użytkowania

Ważne: Przed korzystaniem z serwisu Galerii Sztuki Współczesnej zapoznaj się z poniższymi zasadami użytkowania, jeśli się z nimi nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z serwisu Galerii Sztuki Współczesnej.

Warunki użytkowania serwisu internetowego Galerii Sztuki Współczesnej.

Prawa autorskie

Właścicielem niniejszego serwisu jest Galeria Sztuki Współczesnej. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego, są zastrzeżone.

Wszelkie znaki towarowe opublikowane na stronach Galerii Sztuki Współczesnej należą do ich prawnych właścicieli i jako takie podlegają ochronie prawnej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji

Galeria Sztuki Współczesnej upoważnia użytkowników do przeglądania, pobierania i drukowania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności, umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Galeria Sztuki Współczesnej dołoży starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych.

Galeria Sztuki Współczesnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Galeria Sztuki Współczesnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Galeria Sztuki Współczesnej nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu www.galeriaopole.pl.