Przeskocz nawigację

Rezydencje artystyczne w GSW

WELTSCHMERZ
Rezydencje artystyczne w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu - pierwsza edycja.

Zapraszamy przed ekrany komputerów (facebook gsw: @gswopole) w piątek 12 stycznia o godz.20.00 na performans dokamerowy Dominiki Olszowy pt. Krajobraz zimowy.
Będzie to działanie podsumowujące rezydencję w GSW Opole. 

 

Nabór zamknięty

Termin: listopad 2017 oraz styczeń 2018.

Uczestniczki: Zofia Krawiec,Dominika Olszowy.

Efekty rezydencji artystycznej będą widoczne na Instagramie #gswopole. Rezultatem rezydencji są działania w sieci oraz interwencja miejska bądź wykład autorski w Opolu. 

W listopadzie 2017 gościem GSW była Zofia Krawiec.
5 stycznia 2018 roku swoją siedmiodniową rezydencję rozpoczyna Dominika Olszowy.
Zapraszamy do śledzenia Instagrama @gswopole!

Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska
Konsultacje literaturoznawcze: Sabina Wojtasiak 

Weltschmerz, dosłownie „bólświata", „ból istnienia". Depresja, smutek, apatia, wynikające z myśli oniedoskonałości świata; sentymentalny pesymizm; chandra - tak pojęcie definiujesłownik. Po raz pierwszy użył go preromantyk niemiecki Jean Paul, ale „bólistnienia" rozprzestrzenił się po całym kraju dopiero w 1774 za sprawą Goethegoi jego sławnej powieści Cierpieniamłodego Wertera
W XVIII wieku weltschmerz był czymś więcej niż chandrą. Ze  świadomości niesprawiedliwości społecznychwynikała całkowita niechęć do przystosowania się, ale także bierność wobec nieji brak buntu. Człowiek ogarnięty weltschmerzem był zamknięty w świecie swojejwłasnej wrażliwości, popadał w skrajną melancholię, uciekał w świat poezji,natury.

Czym jest jednak weltschmerzdzisiaj? Słowo pomimo upływu czasu i obcego brzmienia mocno zakorzeniło się wjęzyku, a szczególnie w popkulturze. Wraz ze zmianą użytkownika zmieniło sięrównież znaczenie. Dziś określenia weltschmerz często używamy prześmiewczo, abywyrazić irracjonalność odczuwanego przygnębienia. Dzisiejszy „ból istnienia" torozegzaltowana, patetyczna melancholia. Zaniknęła społeczna i filozoficznastrona tego stanu, rozbudował się za to skierowany na człowieka psychologicznyaspekt romantycznej chandry. 

Program rezydencji wWELTSCHMERZ  przeznaczony jest dla myślicielii myślicielek, artystów i artystek zmagających się z rzeczywistością. Galeria Sztuki Współczesnej proponujeuczestnikom tygodniowy pobyt w Opolu, umożliwiając doświadczanie rzeczywistościz dala od centrum kraju, w rzeczywistości niekurortowej, nie oferującej morza,gór ani spektakularnych zabytków. W programie rezydencji zachęcamy uczestnikówdo przebywania w pokoju hotelowym, na tarasie galerii z widokiem na zatapiającesię we mgle miasto, proponujemy spacery po terenach zielonych oraz zachęcamy do  doświadczania płaskiego krajobrazu. Darujemyuczestnikom/uczestniczkom czas dla siebie...

Uczestniczki rezydencji 2017 będą publikować w siecizdjęcia lub filmy oznaczone #gswopole, zainspirowane pobytem lub zrealizująinne  działania na portalachspołecznościowych. Uczestniczki spotkają się ponadto z mieszkańcami miasta wramach interwencji artystycznej bądź autorskiego wykładu.

  

#gswopole

  

Zofia Krawiec - (ur. w Poznaniu) krytyczka sztuki,kuratorka, dziennikarka kulturalna i artystka. Prowadzi feministyczny projektinstagramowy pt. Nuerotic Girl. Autorka książki "Miłosny Performans".Mieszka i pracuje w Warszawie.

________________________________________

Dominika Olszowy - (ur. w Gorzowie Wlkp.) artystka, realizuje prace napograniczu różnych mediów, wykorzystując m.in. wideo, performans, instalację iscenografię. Absolwentka kierunku intermedia na Uniwersytecie Artystycznym wPoznaniu w pracowni wideo prof. Marka Wasilewskiego. Tworzy efemeryczną GalerięSandra. Współtworzyła radykalną grupę hip-hopową Cipedrapskuad. Członkini iwspółzałożycielka gangu motorowerowego Horsefuckers M.C.  StypendystkaMinisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje w Warszawie.