Przeskocz nawigację

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Usługi ochrony osób
i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w budynkach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu" prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zasadach określonych w ogłoszeniu dot. zamówienia.



PLIK DO POBRANIA:

INFORMACJA_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA



PLIK DO POBRANIA:
INFORMACJA_O_PONOWNYM_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY


PLIK DO POBRANIA:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  


 

PLIK DO POBRANIA:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU  

PLIKI DO POBRANIA:
ODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_Z_DNIA_17.05.2018
ZAŁĄCZNIK_DO_ODPOWIEDZI_ZMODYFIKOWANY_PROJEKT_UMOWY


PLIKI DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ
WYKAZ USŁUG
PROJEKT UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY


Ogłoszenie wraz z plikami do pobrania zostało zamieszczone również na stronie BIP Galerii:

http://gsw-opole.bip.gov.pl/