Przeskocz nawigację

O Galerii

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu (GSW) jest miejską instytucją kultury działającą w obecnym kształcie od 1992 roku. Historia GSW sięga 1958 roku, kiedy to w Opolu powstało Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria pod obecną nazwą jest jego kontynuatorką. GSW realizuje swój program w trzech budynkach: pomieszczeniach Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Aneks GSW oraz Artpunkcie - Centrum Edukacji Artystycznej.

GSW zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej; najciekawszych zjawisk sztuki polskiej oraz międzynarodowej, organizuje wystawy młodych polskich twórców i realizuje projekty ukazujące klasyków współczesności. Jednym z podstawowych zadań placówki jest promocja najciekawszych twórców związanych z opolskim środowiskiem artystycznym. Projekty realizowane w galerii mają charakter lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy. 

Co roku GSW realizuje 10 dużych wystaw w salach głównych oraz kilka w Galerii Aneks GSW, w przestrzeni miejskiej Opola oraz poza granicami Polski.

Od 2003 roku GSW realizuje projekt „Sztuka bez granic", który obecnie przekształcił się w program rezydencji artystycznych. Celem projektu jest nawiązanie międzynarodowej współpracy artystycznej i promocja młodych twórców. Podsumowanie projektu odbywa się w formie wystawy lub interwencji artystycznych w przestrzeni miejskiej.

Galeria organizuje także projekt „Aneks - konkurs dla młodych artystów", którego celem jest zaprezentowanie najciekawszych prac z zakresu sztuk wizualnych tworzonych przez młodych twórców związanych z regionem opolskim. Zwycięzca konkursu ma możliwość wykonania swojej pracy w przestrzeni Galerii Aneks.

Organizowany przez GSW cykl „Klasycy sztuki współczesnej" pozwala na przybliżenie publiczności opolskiej wielkich nazwisk sztuki współczesnej. Do tej pory sale galerii gościły twórców takich jak: Henryk Stażewski, Jerzy Bereś oraz Jerzy Nowosielski. 

Na stałe w kalendarz artystyczny Opola wpisała się wystawa „Salon Jesienny". Jej organizatorami są: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu i Galeria Sztuki Współczesnej. Co roku udział w wystawie bierze około pięćdziesięciu opolskich twórców, zarówno uznanych jak i młodych absolwentów kierunków artystycznych. Wystawa ma charakter konkursowy, a prace są oceniane przez członków komisji.

Przejawem pamięci o lokalnym środowsku jest wieloletnia współpraca galerii z Uniwersytetem Opolskim. „Dyplomy" - zbiorowa wystawa absolwentów Wydziału Sztuki - jest okazją do zapoznania się z pracami młodych magistrów sztuki.

Najbardziej popularną prezentacją w GSW jest od lat wystawa „World Press Photo", przyciągająca tysiące zwiedzających. Prestiżowy międzynarodowy konkurs, organizowany przez fundację World Press Photo, jest okazją do zapoznania się z pracami najwybitniejszych fotografów prasowych.

Od 2008 roku GSW realizuje program Lato Filmów w GSW - plenerowe projekcje filmowe na pl. Teatralnym w Opolu lub w innych lokalizacjach, skupiające odbiorcę na ambitnym kinie z całego świata.

Od 2008 do 2014 roku GSW organizowało Biennale Ars Polonia.  Celem projektu było zbadanie polskiej diaspory artystycznej i jej wkładu kulturowego w rozwój społeczności krajów zamieszkania, a tym samym ukazanie jak polscy artyści wpisują się w mainstream sztuki światowej. Biennale było interdyscyplinarną wystawą, której towarzyszyły działania w przestrzeni miejskiej Opola.

Od 2009 do 2015 roku GSW było wydawcą czasopisma o sztuce „Artpunkt". Był on jednym z najciekawszych periodyków traktujących o aktualnych zjawiskach sztuki polskiej i międzynarodowej - dostępny był w całym kraju, w najważniejszych muzeach, galeriach oraz ośrodkach akademickich.

Galeria czynnie współpracuje z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.

Program edukacyjny realizowany jest w budynku ARTPUNKT - CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ. Znajduje się tam pracownia plastyczna wyposażona w narzędzia warsztatowe (prasę graficzną, piec ceramiczny, zaplecze malarskie), biblioteka z czytelnią oraz pokoje gościnne. Kursy, wykłady i warsztaty dla dorosłych oraz dzieci realizowane są przez cały rok szkolny.