Przeskocz nawigację

Konkursy 2018

 

KONKURS "BLIŻEJ ŚWIATA"

WORLD PRESS PHOTO 2018

Konkurs frekwencyjny prowadzony w czasie trwania wystawy World Press Photo. Zachęcamy do zwiedzania największej na świecie wystawy najlepszych fotografii  prasowych. Szkoła, która najczęściej będzie odwiedzać wystawę World Press Photo zdobędzie główną nagrodę. Konkurs adresowany do młodzieży.

KONKURS TRWA W TERMINIE WYSTAWY WORLD PRESS PHOTO 2018 

REGULAMIN

1.   Z dniem 23 listopada  2018 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza  konkurs pt. "Bliżej świata".

2.   Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

3.   Uczestnikami konkursu mogą zostać grupy uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Opola i Województwa Opolskiego.

4.   Konkurs trwać będzie od 23.11.2018 roku do 16.12.2018 roku- czyli podczas trwania wystawy World Press Photo.

5.   Celem konkursu jest zachęcenie szkół do aktywnego uczestnictwa w zwiedzaniu wystawy, na której pokazane są fotografie obrazujące najważniejsze wydarzenia minionego roku.

6.   W konkursie brana będzie pod uwagę każda grupa uczniów z danej szkoły. Ogólna liczba grup, które zwiedziły wystawę decydować będzie o zajęciu przez szkołę określonego miejsca w konkursie.

7.   Szkoły biorące udział w konkursie, obowiązane będą do potwierdzenia przyjścia grupy na osobnej liście konkursowej. Wpisu na listę dokonują każdorazowo opiekunowie danej grupy szkolnej w momencie zwiedzania wystawy.

8.   I miejsce i nagrodę w konkursie zdobędzie szkoła, z której grupy szkolne najliczniej zwiedzą wystawę.

9.   W konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu:

- I nagroda - album WORLD PRESS PHOTO 2018

- II nagroda- wydawnictwa GSW

- III nagroda - wydawnictwa GSW

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 grudnia 2018 roku. Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona na stronie Galerii Sztuki Współczesnej  i podana do wiadomości mediów.

11. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 ______________________________________________________________