Przeskocz nawigację

Konkursy 2015/16

 

KONKURS "BLIŻEJ ŚWIATA"

WORLD PRESS PHOTO 2016

Konkurs frekwencyjny prowadzony w czasie trwania wystawy World Press Photo. Zachęcamy do zwiedzania największej na świecie wystawy najlepszych fotografii  prasowych. Szkoła, która najczęściej będzie odwiedzać wystawę World Press Photo zdobędzie główną nagrodę. Konkurs adresowany do młodzieży.
KONKURS TRWA W TERMINIE 26 LISTOPADA - 18 GRUDNIA 2016

REGULAMIN

1.   Z dniem 26 listopada  2016 roku Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu ogłasza  konkurs pt. "Bliżej świata".

2.   Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu.

3.   Uczestnikami konkursu mogą zostać grupy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Opola i Województwa Opolskiego.

4.   Konkurs trwać będzie od 26.11.2016 roku do 18.12.2016 roku- czyli podczas trwania wystawy World Press Photo.

5.   Celem konkursu jest zachęcenie szkół do aktywnego uczestnictwa w zwiedzaniu wystawy, na której pokazane są fotografie obrazujące najważniejsze wydarzenia minionego roku.

6.   W konkursie brana będzie pod uwagę każda grupa uczniów z danej szkoły. Ogólna liczba grup, które zwiedziły wystawę decydować będzie o zajęciu przez szkołę określonego miejsca w konkursie.

7.   Szkoły biorące udział w konkursie, obowiązane będą do potwierdzenia przyjścia grupy na osobnej liście konkursowej. Wpisu na listę dokonują każdorazowo opiekunowie danej grupy szkolnej w momencie zwiedzania wystawy.

8.   I miejsce i nagrodę w konkursie zdobędzie szkoła, z której grupy szkolne najliczniej zwiedzą wystawę.

9.   W konkursie przewidziane są następujące nagrody ufundowane przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu:

- I nagroda - album WORLD PRESS PHOTO 2016

- II nagroda- wydawnictwa GSW

- III nagroda - wydawnictwa GSW

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 grudnia 2016 roku. Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona na stronie Galerii Sztuki Współczesnej  i podana do wiadomości mediów.

11. O terminie wręczenia nagród laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

_______________________________________________________________