Przeskocz nawigację

eksCENTRYZM

Od kilku lat program Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu realizowany jest według przemyślanych strategii ideowych - skupialiśmy się na ciele i duchu, zajmowaliśmy się obserwacją natury i sztuki, a obecnie postaramy się zachwiać władzą centrum i z perspektywy prowincji zapytamy o normy, codzienność i egzotyczność. W 2017 roku Galeria skupi się na tym, co znajduje się na marginesie, peryferiach i obrzeżach, na tym, co odmienne, wyjątkowe i odświętne, na tym, co eksCENTRYCZNE.

Mottem naszej tegorocznej strategii stał się eksCENTRYZM ze względu na usytuowanie naszego miasta na mapie Polski ze wszystkimi towarzyszącymi temu konsekwencjami kulturalnymi, artystycznymi i społecznymi. Opole, które obchodzi zacną rocznicę 800-lecia lokacji, pozostaje miejscem oddalonym od centrum - znajdującym się na peryferiach - nie stanowi celu podróży, ale odwiedza się je raczej „po drodze". Jednocześnie zauważamy, że sytuacja bycia poza środkiem, z dala, wyzwala swobodę i obniża presję, co naszym zdaniem jest wielkim atutem prowincjonalnego życia. Będziemy więc podejmować tematy dotyczące lokalności i zastanawiać się nad problemami regionalnego i centralnego obiegu sztuki oraz możliwościami wytworzenia alternatywnych form kultury.

Wydaje się, że tak rozumiana ekscentryczność jest zjawiskiem o wymiarze kosmicznym. Przecież nasz planeta bynajmniej nie znajduje się w centrum Galaktyki, ale wiruje na jej obrzeżach i właśnie ta ekscentryczność przesądza o jej wyjątkowości - tu temperatury, gęstości i prędkości bardzo odbiegają od warunków w innych częściach naszego uniwersum. Prowadzi to do wielu istotnych trudności w pojmowaniu rzeczywistego charakteru wszechświata. Zarazem jednak pojawia się pytanie, czy w kontekście jego nieskończonego ogromu w ogóle możemy myśleć o jakimś centrum/środku. Infinityzm skłania nas więc albo do przyjęcia, że centrum nie istnieje, albo też do uznania, że może ono być wszędzie, np. w Albuquerque w Nowym Meksyku, jak wskazał Bruce Nauman.

Interesuje nas również ekscentryczny sposób myślenia cechujący tzw. outsiderów chodzących własnym ścieżkami, często pionierów - „tak długo, jak to przeklęte centrum nie jest wyłączone, nie będzie postępu" - mówił Günter Brus. Ekscentryzm jako sposób bycia stawia opór zdroworozsądkowym normalizacjom i wykracza poza ustalone hierarchie. Postawa ta charakteryzuje się przekraczaniem ról społecznych, akceptacją odmienności i dążeniem do wolności. Powtarzamy więc za Jacksonem Pollockiem: GO WILD!

W ramach tej szalonej strategii bogaty program Galerii będzie oferował różnorodne propozycje doświadczania sztuki - od oglądania i zwiedzania wystaw, przez aktywną partycypację w akcjach, performansach, interwencjach, dyskusjach, po formy edukacyjne, takie jak warsztaty czy wykłady. Jak zawsze nasza oferta przygotowana jest w taki sposób, że odpowiada na potrzeby wszystkich grup wiekowych - od przedszkolaków po seniorów.